«ARMAUTO.AM» Օգտագործման համաձայնագիր

Հրապարակման ամսաթիվ՝ ապրիլի 14, 2022 թ.

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ ապրիլի 14, 2022 թ.


1. Տերմիններ և սահմանումներ

1.1. Սույն Օգտատիրոջ Համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) համար հետևյալ տերմիններն ունեն հետևյալ նշանակությունները.

1.1.1. Կայք՝ ինտերնետ-ռեսուրս, որը տեղակայված է ինտերնետում ARMAUTO.AM տիրույթում: Կայքը, կախված կոնտեքստից, նշանակում է նաև Կայքի ծրագրային ապահովում, Կայքի դիզայն (գրաֆիկական դիզայն), Տվյալների բազա, Կայքի ցանկացած բաժին (ենթաբաժին) (հայտարարություններ և այլն), ինչպես նաև տեղեկատվություն՝ տեղադրված Կայքում Կայքի ադմինիստրացիայի և Օգտատերերի կողմից:

1.1.2. Կայքի ադմինիստրացիա՝ ARMAUTO.AM, որն ունի Կայքի հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները, ներառյալ Կայքի կառավարումը և Կայքի դոմեն անունն օգտագործելը:

1.1.3. Գրանցում՝ Կայքում Օգտատիրոջ Հաշիվ ստեղծելու գործընթացն է:

1.1.4. Մուտք՝ գրանցված Օգտատիրոջ նույնականացման գործընթացն է՝ մուտքագրելով Օգտատիրոջ Email-ը (կամ այլ տվյալներ) և գաղտնաբառը՝ Կայքի փակ բաժիններից և Կայքի հավելյալ ֆունկցիոնալից օգտվելու թույլտվություն ստանալու համար:

1.1.5. Օգտատեր՝ անձ, ով անցել է Գրանցման ընթացակարգը: Ըստ սույն Համաձայնագրի Օգտատերը նաև հասկացվում է որպես անձ, ով չի անցել Գրանցման ընթացակարգը, բայց մուտք է գործում Կայք և/կամ օգտագործում և/կամ օգտագործել է այն:

1.1.6. Դիլեր՝ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որը Կայքում առևտրային գործունեություն է իրականացնում Կայքի ադմինիստրացիայի հետ համապատասխան համաձայնագրի հիման վրա և սահմանված կարգով գրանցված է որպես Օգտատեր՝ որոշակի դեպքերում օգտվելով Կայքի լրացուցիչ ֆունկցիոնալից: Դիլերը ենթակա է սույն Համաձայնագրի բոլոր կանոններին, որոնք սահմանված են այլ Օգտատերերի համար:

1.1.7. Առևտրային գործունեություն՝ Կայքի ոչ եզակի օգտագործումը շահույթ ստանալու նպատակով, օրինակ՝ մի քանի հայտարարություն տեղադրելով նույն կոնտակտային տվյալներով կամ նույն անձի կողմից, կամ որոշակի քանակությամբ հայտարարություն տեղադրելուց հետո մեկ կատեգորիայում: Կայքի ադմինիստրացիան կարող է ինքնուրույն որոշել Կայքի Օգտատերերի կողմից առևտրային գործունեություն իրականացնելու փաստը:

1.1.8. Օգտատիրոջ հաշիվը / Դիլերի հաշիվը՝ Կայքի հատուկ ենթաբաժին է, որը թույլ է տալիս Օգտատիրոջը օգտվել Կայքի որոշակի ֆունկցիոնալից, ինչպես նաև ստանալ թույլտվություն Հաշվի տակ տեղադրված Օգտատիրոջ անձնական տվյալները և այլ տեղեկությունները ստանալու համար: Դիլերը, առանձին դեպքերում, ստանում է մուտք դեպի առանձին Հաշիվ՝ լրացուցիչ ֆունկցիոնալով:

1.1.9. Օգտատիրոջ անձնական տվյալներ՝ ցանկացած տեղեկատվություն, որը Օգտատերը տրամադրում է իր մասին գրանցվելիս (Օգտատերի հաշիվ ստեղծելիս) կամ Կայքի օգտագործման գործընթացում, ներառյալ Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, ինչպես նաև տեղեկատվություն, որն այդ գործընթացում ավտոմատ կերպով փոխանցվում է Կայքի ադմինիստրացիային Կայքն օգտագործելու ժամանակ՝ Օգտատերի ծրագրային ապահովումը, ներառյալ IP հասցեն, cookie տվյալները, Օգտատիրոջ բրաուզերի մասին տեղեկությունները, Օգտատիրոջ սարքերի աշխարհագրական տվյալները, Կայքում Օգտատիրոջ գործողությունների վերաբերյալ տվյալները, ինչպես նաև այլ տվյալներ Օգտատիրոջ մասին:

1.1.10. Տեղեկություն — Օգտատիրոջ կամ Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից Կայքում տեղադրված (տեղադրված) ցանկացած տեղեկություն, ներառյալ՝ մեքենաների վաճառքի հայտարարությունները և նրանց հատկացված նշանները, ֆորումի հաղորդագրությունները, Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, այլ կայքերի հղումները, ցանկացած տեքստ: հաղորդագրություններ, լուսանկարներ (պատկերներ), աուդիո և/կամ վիդեո աշխատանքներ, համակարգչային ծրագրեր, կայքի ձևավորում և այլն։

1.1.11. Տվյալների բազա — Կայքում տեղադրված տեղեկատվության մի շարք: Կայքում տեղադրված ողջ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև տեղեկատվության ընտրությունը, խմբավորումը և դասավորությունը Կայքի ադմինիստրացիայի և (կամ) հեղինակային իրավունքի այլ սեփականատերերի մտավոր սեփականությունն են:

1.1.12. Արգելափակում — Օգտատիրոջ կողմից Կայքի ռեսուրսների մուտքի ժամանակավոր դադարեցում, որոշ դեպքերում թույլտվության արգելքով:

1.1.13. Սառեցում — Կայքում տեղեկատվության ցուցադրման դադարեցում (ինքնին տեղեկատվությունը, օրինակ՝ հայտարարությունը հասանելի է Օգտատերերին՝ փոփոխման և խմբագրման համար):

1.1.15. Մոդերատոր — Օգտատեր, ով համեմատած Կայքի այլ Օգտատերերի հետ, ունի ավելի լայն իրավունքներ, որոնք տրամադրվում են Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով:

1.1.16. Վերավաճառք — դա Կայքի օգտագործումն է՝ ավտոմեքենայի վաճառքը գովազդելու համար.

• որը գրանցված չէ Օգտատիրոջ մոտ և/կամ որի վաճառքի հայտարարությունն արդեն տեղադրվել է Կայքում նախորդ երեք ամիսների ընթացքում;

• Կայքի ադմինիստրացիան կարող է ինքնուրույն որոշել Օգտատերերի կողմից վերավաճառքի փաստը՝ այլ չափանիշների համաձայն:

1.1.17. «Միայն ARMAUTO.AM-ում» — Տրանսպորտային միջոցի վաճառքի հայտարարույթյանը Օգտատիրոջ կողմից հատկացված նշանը, որի վերաբերյալ Օգտատերը հայտարարություն ստեղծելիս կամ խմբագրելիս նշել է, որ տեղադրումն իրականացվում է միայն ARMAUTO.AM-ում: Հայտարարությունները, որոնք ստացել են «Միայն ARMAUTO.AM-ում» հատկանիշը, կարող են ընդգծվել հատուկ տեքստով և/կամ գրաֆիկական նշումով: Միևնույն ժամանակ, հատուկ տեքստով և/կամ գրաֆիկական նշումով նման հայտարարությունների ընդգծումը երաշխավորված չէ և կարող է տեղի ունենալ նաև ուշացումով:

1.1.18. «Վաճառվում է սեփականատիրոջ կողմից» — Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից սույն Համաձայնագրի 6.14 կետի պայմաններով տրանսպորտային միջոցի վաճառքի հայտարարությանը հատկացված նշան: Նշանը տեղեկացնում է, որ հայտարարությունը տեղադրած Օգտատերը Կայքի ադմինիստրացիային է տրամադրել վարորդական իրավունքի և տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի պատճենը, որի լրիվ անվանումը նույնն է, և այն տեղեկատվությունը, որը համապատասխանում է տվյալ հայտարարությունում նշված տեղեկատվությանը:

1.1.18.1. «Ստուգված դիլեր» — Տրանսպորտային միջոցի վաճառքի հայտարարությանը հատկացված նշան: Նշանը տեղեկացնում է, որ հայտարարությունը տեղադրած Օգտատերը անցել է Դիլեր դառնալու ստուգման գործնթացը, հաստատել է իր Դիլերական գործունեությունը և գրանված է կայքում որպես Դիլեր:

1.1.19. Նշան — նշանակում, որը կարող է ուղեկցել Կայքում տրանսպորտային միջոցի վաճառքի հայտարարությանը, որն արտացոլում է Օգտատիրոջը տրված հատուկ բնութագրերը (հատկանիշները):

Նշանի բովանդակությունը միայն հղման համար է և չի նշում Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից որևէ հայտարարություն, հավաստիացում կամ երաշխիք: Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի իր հայեցողությամբ չեղյալ համարել հատուկ առանձնահատկությունների հանձնումը ընդհանրապես:

Որոշ Հատկությունների տեղադրումը կարող է պարտադիր լինել և ենթակա չէ բացառման՝ Օգտատերերի խնդրանքով:

Նշան նշանակելու նպատակով Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի մշակել Օգտատերերի անձնական տվյալները՝ սույն Համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան:

1.2. Ցանկացած տերմին և հասկացություն, որն օգտագործվում է սույն Համաձայնագրում և չի արտացոլվում «Պայմաններ և սահմանումներ» բաժնում, կմեկնաբանվի համաձայն սույն Համաձայնագրի տեքստից բխող իմաստի: Եթե տերմինի կամ հասկացության իմաստը չի կարող որոշվել սույն Համաձայնագրի տեքստից, ապա համապատասխան տերմինի կամ հասկացության իմաստը որոշվում է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ գործող օրենսդրության կամ համացանցում հաստատված պրակտիկայի հիման վրա։

2. Սույն համաձայնագրի ընդհանուր դրույթները

2.1. Սույն Համաձայնագիրը սահմանում է Կայքից օգտվելու կանոններն ու պայմանները, Կայքում տեղեկատվություն տեղադրելու և այդ տեղեկատվության օգտագործման կարգը և հանդիսանում է Համաձայնագիր Օգտատիրոջ և Կայքի ադմինիստրացիայի միջև:

2.2. Կայք մուտք գործելը, Կայքի օգտագործումը և/կամ Օգտատիրոջ կողմից Կայքում որևէ այլ գործողություն կատարելը նշանակում է, որ Օգտատերը ընդունում և պարտավորվում է պահպանել սույն Համաձայնագրի բոլոր պայմանները առանց վերապահումների և բացառությունների: Օգտատիրոջ գրանցումը կայքում հնարավոր է միայն Օգտատիրոջ կողմից սույն Համաձայնագրի ընդունման լրացուցիչ հաստատմամբ: Եթե Օտատերը համաձայն չէ Պայմանագրի պայմաններին, ապա նա պետք է անհապաղ դադարեցնի Կայքի օգտագործումը:

3. Գրանցումը Կայքում

3.1. Կայքի բոլոր հնարավորություններին հասանելիություն ստանալու համար անձը պետք է գրանցման ընթացակարգը կատարի Կայքում հետևյալ եղանակներից մեկով.

3.1.1. Կատարել մի շարք հաջորդական գործողություններ գրանցման ձևը լրացնելու համար, որի արդյունքում Օգտատիրոջ համար կստեղծվի եզակի Հաշիվ, կամ

3.1.2. Կատարել մի շարք հաջորդական գործողություններ՝ Կայք մուտք գործելու համար Կայքի միջոցով կամ օգտագործելով Facebook, Google և այլ սոցիալական ծառայությունների հաշիվները, ինչի արդյունքում անձը դառնում է գրանցված Օգտատեր:

3.2. Ցանկացած Օգտատեր իրավունք ունի ունենալ միայն մեկ Հաշիվ Կայքում: Եթե Օգտատերը խախտում է այս կանոնը, Կայքի ադմինիստրացիան կարող է արգելափակել Օգտատիրոջ Հաշիվները (ներառյալ Հաճախորդի Անձնական Հաշիվը(ներ)ը կամ սահմանափակել Օգտատիրոջ կողմից Կայքի օգտագործման ֆունկցիոնալությունը և/կամ նման օգտագործման պայմանները և/կամ ջնջել Օգտատիրոջ տեղեկությունները):

3.3. Որպես Դիլեր գրանցվելու և Հաճախորդի Անձնական Հաշիվ մուտք ստանալու համար Կայքում գրանցման ընթացակարգն անցած Օգտատերը պետք է կատարի մի շարք որոշակի գործողություններ (մանրամասների համար՝ https://www.armauto.am/am/dealer:

3.4. Օգտատերը համաձայնում է գրանցման ձևում տրամադրել իր մասին ճշմարիտ, ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն և այդ տեղեկատվությունը թարմացնել: Եթե այս տեղեկատվությունը փոխվի, Օգտատերը պարտավորվում է հնարավորինս շուտ փոխել այն: Միևնույն ժամանակ, Օգտատերը համաձայն է, որ Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի, բայց ընդհանուր առմամբ պարտավոր չէ ստուգել Օգտատիրոջ կողմից իր մասին տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտությունը կամ վերահսկողություն իրականացնել Օգտատիրոջ իրավունակության նկատմամբ:

3.5. Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի սահմանափակել Օգտատիրոջ մուտքը դեպի Կայքի բոլոր կամ որոշ առանձնահատկություններ, ջնջել Օգտատիրոջ տեղեկատվությունը, եթե Օտատերը սխալ տեղեկատվություն է տրամադրել իր մասին, կամ Կայքի ադմինիստրացիան հիմքեր կունենա ենթադրելու, որ տրամադրված տեղեկատվությունը Օգտատերը իր մասին անվստահելի է, թերի, ոչ ճշգրիտ, խախտում է սույն Համաձայնագրերի պայմանները կամ Օգտատերը օգտագործում է ուրիշի տվյալները:

3.6. Կայքի ադմինիստրացիան իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի պահանջել Օգտատիրոջից հաստատել Օգտատիրոջ տրամադրած տեղեկատվությունը իր մասին և խնդրել այդ կապակցությամբ օժանդակ փաստաթղթեր (մասնավորապես՝ անձը հաստատող փաստաթղթեր): Եթե նշված փաստաթղթերը տրամադրված չեն, կամ եթե Օգտատիրոջ՝ իր կողմից տրամադրված փաստաթղթերում նշված տեղեկությունները չեն համապատասխանում Օգտատիրոջ կողմից Կայքում իր մասին նշված տեղեկատվությանը, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ Օգտատիրոջ կողմից իր մասին նշված տեղեկատվությունը՝ Կայքը թույլ չի տալիս նույնականացնել Օգտատիրոջը, Կայքի ադմինիստրացիան կարող է իր հայեցողությամբ ձեռնարկել 3.5 կետով նախատեսված միջոցները:

3.7. Օգտատիրոջ տրամադրած տեղեկատվությունը հաստատելու համար Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի առերես ստուգել Օգտատիրոջ կողմից Կայքում վաճառքի համար առաջարկված ավտոմեքենան, ինչպես նաև մեքենայի բնօրինակ փաստաթղթերը: Ստուգումը կարող է իրականացվել Կայքի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչների կողմից՝ Կայքի ադմինիստրացիայի նախաձեռնությամբ, և Օգտատիրոջ դեմ երրորդ կողմերից բողոքներ ստանալու հետ կապված՝ Կայքում նրա կողմից տեղադրված տեղեկատվության հետ: Ստուգումը կարող է իրականացվել նաև Կայքի ադմինիստրացիայի ներկայացուցչի կողմից՝ առանց Կայքի ադմինիստրացիայի հետ իր հարաբերությունների մասին տեղեկությունների և առանց ստուգման մասին ծանուցման (օգտագործելով «գաղտնի գնորդ» մեթոդը):

Ստուգման ընթացքում Օգտատերը, որը ծանուցվել է Կայքի Ադմինիստրացիայի ներկայացուցչի կողմից ստուգման մասին, պարտավոր է Կայքի ադմինիստրացիայի ներկայացուցչին տրամադրել մուտք դեպի մեքենա և տրամադրել պահանջվող փաստաթղթերը ստուգման համար:

Ստուգման ընթացքում Կայքի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչն իրավունք ունի լուսանկարել մեքենան և Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված փաստաթղթերը: Ֆոտոֆիքսացիայի արդյունքում ստացված պատկերները պահվում և մշակվում են սույն Համաձայնագրի 5-րդ բաժնում նշված պայմաններով` սույն Համաձայնագրի կատարման, ինչպես նաև Կայքի ադմինիստրացիայի իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու նպատակով: Չեկը հանձնելուց ակնհայտ խուսափելու, ստուգման ընթացքում մեքենային կամ փաստաթղթերին հասանելիություն չտրամադրելու, Օգտատիրոջ կողմից Կայքում կեղծ, սխալ, հնացած տեղեկատվության տեղադրման հաստատман դեպքում Կայքի ադմինիստրացիան իր հայեցողությամբ կարող է ձեռնարկել 3.5 կետով նախատեսված միջոցները. Համաձայնագրեր.

4. Մուտքը Կայքում

4.1. Օգտատիրոջ կողմից Կայքում իր Հաշվի ներքո կատարված գործողությունները, որոնք մուտքագրվել են երրորդ կողմի ծառայությունների հավատարմագրերի կամ էլ. փոստի հասցեի միջոցով թույլտվության միջոցով, կհամարվեն կատարված Օգտատիրոջ անունից՝ որպես Հաշվի սեփականատեր: Օգտատերը բացառապես պատասխանատվություն է կրում Կայքում իր կատարած բոլոր գործողությունների համար, ինչպես նաև Կայքում կատարված բոլոր գործողությունների համար՝ Օգտատիրոջ հաշիվն օգտագործող այլ անձանց կողմից:

4.2. Օգտատերը պարտավորվում է չհրապարակել, չփոխանցել իր մուտքն ու գաղտնաբառը երրորդ կողմերին և ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը, որպեսզի իր մուտքն ու գաղտնաբառը հասանելի չլինեն երրորդ անձանց: Օգտատերը բացառապես պատասխանատու է իր գաղտնաբառի անվտանգության, ինչպես նաև այն բոլոր հետևանքների համար, որոնք կարող են առաջանալ դրա չարտոնված և/կամ այլ օգտագործման արդյունքում: Օգտատերը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել Կայքի ադմինիստրացիային Կայքում մուտքի և գաղտնաբառի օգտագործմամբ չարտոնված (Օգտատիրոջ կողմից չլիազորված) թույլտվության և/կամ իր գաղտնաբառի գաղտնիության ցանկացած խախտման (խախտման կասկածների) մասին:

5. Օգտատիրոջ անձնական տվյալներ

5.1. Կայքի ադմինիստրացիան մշակում է Կայքում նրա կողմից նշված Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, որոնք փոխանցվել են Կայքի ադմինիստրացիային՝ 3.6 կետի հիման վրա: Համաձայնագրեր, ներառյալ Օգտատիրոջ հաշվի տվյալները, ծառայությունում Օգտատիրոջ գործունեության տվյալները, բաց աղբյուրների տվյալները:

Օգտատերը համաձայնում է, որ Օգտատիրոջ հաշվում (Դիլերի անձնական հաշիվ) պարունակվող իր անձնական տվյալները հրապարակայնորեն հասանելի են, և Կայքի ցանկացած Օգտատեր կարող է ծանոթանալ դրան, բացառությամբ Անձնական տվյալների, որոնց մուտքը Օգտատերը կարող է սահմանափակել, եթե Կայքի համապատասխան ֆունկցիոնալությունը հասանելի է:

Օգտատիրոջ կողմից նշված տեղեկատվությունը (ներառյալ Անձնական տվյալները), որը հրապարակվել է Օգտատիրոջ կողմից և հասանելի է Կայքում, ենթակա է ցուցադրման մարդկանց անսահմանափակ շրջանակի համար բացառապես Կայքի ֆունկցիոնալությունը ապահովելու նպատակով: Օգտատիրոջ կողմից Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը նախատեսված չէ երրորդ անձանց կողմից դրա հավաքագրման և հետագա տարածման համար՝ առանց Օգտատիրոջ առանձին համաձայնություն ստանալու:

5.2. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները մշակվում են Կայքի ֆունկցիոնալությունը ապահովելու, Կայքի օգտագործման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ հետադարձ կապ ապահովելու, Համաձայնագրի պահանջներին համապատասխանությունն ապահովելու, ինչպես նաև Կայքի ադմինիստրացիայի օրինական շահերի ապահովման և այլ հարցերի համար:

5.3. Օգտատերը պարտավորվում է Կայքում չտեղադրել այլ անձանց անձնական տեղեկությունները և չօգտագործել այլ Օգտատերերի անձնական տվյալները որևէ կերպ, որը չի համապատասխանում ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրության պահանջներին՝ օգուտներ քաղելու և/կամ ցանկացած այլ նպատակի դեպքում, որը չի համապատասխանում Կայքի և սույն Համաձայնագրի ստեղծման կանոններին:

5.4. Օգտատերը կարող է ցանկացած պահի փոխել (թարմացնել, լրացնել) կամ ջնջել իր կողմից տրամադրված Անձնական տեղեկատվությունը կամ դրա մի մասը, եթե համապատասխան գործառույթը հասանելի է Կայքում:

5.5. Օգտատերը համաձայն է և հաստատում է, որ Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի պահպանել Օգտատերերի միջև փոխգործակցության պատմությունը Կայքի համապատասխան գործառույթների միջոցով՝ սույն Համաձայնագրի համապատասխանությունը վերահսկելու, Կայքի ֆունկցիոնալության որակը բարելավելու և այլնի համար։ Կայքի ադմինիստրացիայի և նրանց կողմից ներգրավված անձանց մուտքը փոխգործակցության պատմություն հնարավոր է նշված նպատակներով, ինչպես նաև փոխգործակցության մասնակիցների խնդրանքով և օրենքով սահմանված դեպքերում:

6. Կայքում տեղեկատվության տեղադրում

6.1. Կայքում տեղադրելով Տեղեկատվություն՝ Օգտատերը երաշխավորում է, որ ունի բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները Կայքում տեղեկատվություն տեղադրելու համար: Եթե Օգտատերը չունի համապատասխան իրավունքներ Կայքում որևէ Տեղեկություն տեղադրելու համար, Օգտատերը պարտավորվում է չհրապարակել այդ տեղեկատվությունը:

6.2. Կայքում տեղեկատվություն տեղադրելիս Օգտատերը պարտավորվում է.

6.2.1. Կայքում չհրապարակել կամ Կայքի միջոցով որևէ տեղ ուղարկել հետևյալ տեղեկատվությունը.

• երրորդ անձանց զրպարտիչ, վիրավորական, պատիվը նվաստացնող և/կամ սպառնալիքներ պարունակող;

• ունենալով երրորդ անձանց վնաս պատճառելու միակ նպատակը;

• քաղաքացիների անձնական կյանքի, և հասարակական կարգի իրավունքի խախտում;

• ռասայի, էթնիկական պատկանելության, սեռի, կրոնի, սոցիալական կարգավիճակի, սեռական կողմնորոշման կամ այլ հատկանիշների հիման վրա մարդկանց նկատմամբ խտրականության խթանում;

• ծայրահեղական նյութեր պարունակող, սահմանադրական կարգի փոփոխության քարոզչություն և/կամ կոչեր, պատերազմ, կրոնական, ռասայական կամ էթնիկ ատելություն սանձազերծող, ատելություն հրահրելու փորձեր կամ բռնության կոչեր պարունակող;

• պարունակում է պոռնոգրաֆիկ նյութեր կամ բարոյականությունը վիրավորող այլ նյութեր;

• վիրավորել քաղաքացիների կրոնական զգացմունքները;

• ինչ-որ մեկի շահերից ելնելով ստեղծված տեղեկատվություն, որը չի համապատասխանում Կայքի ստեղծման նպատակներին:

• Կայքում չհրապարակել կամ Կայքի միջոցով/միջոցով որևէ տեղ չուղարկել այլ տեղեկատվություն, որը չի համապատասխանում ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրությանը և/կամ սույն Համաձայնագրին:

6.2.2. Չհրապարակել Տեղեկատվություն Կայքում, շրջանցելով Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից սահմանված տեղեկատվության տեղադրման կարգը:

6.2.3. Կայքում և/կամ Կայքի միջոցով չտարածել համակարգչային վիրուսներ կամ համակարգչային այլ կոդեր, ֆայլեր կամ ծրագրեր, որոնք նախատեսված են խախտելու, փոփոխելու, արգելափակելու, ոչնչացնելու կամ սահմանափակելու որևէ համակարգչային կամ հեռահաղորդակցական սարքավորման կամ ծրագրի գործառույթը չարտոնված մուտքի համար, ինչպես նաև սերիական առևտրային ծրագրային արտադրանքների և դրանց ստեղծման ծրագրերի համարները, մուտքերը, գաղտնաբառերը և Կայք չարտոնված մուտք ստանալու այլ միջոցներ, ինչպես նաև ինտերնետում վճարովի ռեսուրսներ:

6.2.4. Չհրապարակել կամ այլ կերպ օգտագործել Կայքում մտավոր սեփականության իրավունքով պաշտպանված տեղեկատվությունը (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, որը ազդում է որևէ արտոնագրի, ապրանքային նշանի, հեղինակային իրավունքի և/կամ հարակից իրավունքների վրա), և օրենքով պաշտպանված այլ տեղեկություններ՝ առանց համապատասխան իրավունքների և թույլտվությունների:

6.2.5. Կայքում չհրապարակել առևտրային բնույթի տեղեկատվություն, բացառությամբ այն վայրերի և ծառայությունների, որոնք հատուկ նախագծված են դրա համար Կայքի ադմինիստրացիայի թույլտվությամբ:

6.2.6. Կայքում չտեղադրել այլ ինտերնետային ռեսուրսների հղումներ, որոնց բովանդակությունը հակասում է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրության և/կամ սույն Համաձայնագրի պահանջներին:

6.2.7. Չտարածել սպամ Կայքում և/կամ Կայքի միջոցով, շղթայական նամակներ, ինտերնետ եկամուտների համակարգեր, բուրգային սխեմաներ, բազմամակարդակ մարքեթինգ, էլեկտրոնային փոստի բիզնեսներ:

6.2.8. Չգրանցվել և Կայքում գործողություններ չկատարել այլ իրական կամ գոյություն ունեցող անձի անունից, չնշել երրորդ անձանց անձնական տվյալները, չօգտագործել երրորդ անձանց անօրինական ներկայացուցչության որևէ ձև և մեթոդ:

6.2.9. Չտեղադրել տեղեկատվություն, որը կապված չէ Կայքի նպատակների, դրա կողմից մատուցվող ծառայությունների և (կամ) դրա բաժինների թեմայի հետ, ներառյալ տրանսպորտային միջոցների վաճառքի հայտարարություններում չտեղադրել տեղեկատվություն, որն ուղղակիորեն չի վերաբերում վաճառվող մեքենայի բնութագրերի նկարագրության հետ, ներառյալ ցանկացած երրորդ կողմ, ինչպես նաև կատակերգական, ծաղրական, սադրիչ, անձնական, քարոզչական բնույթի տեղեկատվություն և այլն:

6.3. Կայքի ադմինիստրացիան Օգտատիրոջը հնարավորություն է ընձեռում տեղադրել Տեղեկություններ Կայքում և օգտվել Կայքի ծառայություններից բացառապես Կայքի և Հավելվածի տրամադրված ֆունկցիոնալության շրջանակներում: Օգտատերը համաձայն է, որ Կայքում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործումը այլ ծառայություններում կամ այլ կայքերում թույլատրվում է միայն Կայքի ադմինիստրացիայի նախնական թույլտվությամբ:

6.3.1. Կայքի ադմինիստրացիան Օգտատիրոջը տրամադրում է Կայքը «ինչպես կա» և չի երաշխավորում Կայքի անխափան, արագ, հուսալի և առանց սխալների աշխատանքը:

6.4. Օգտատիրոջ կողմից Կայքում տեղադրված ցանկացած տեղեկատվություն, համապատասխանաբար, պատկանում է այդ Օգտատիրոջը կամ համապատասխան երրորդ կողմին: Կայքում Տեղեկություններ տեղադրելով՝ Օգտատերը հաստատում է, որ ունի դրա համար անհրաժեշտ բոլոր իրավունքներն ու լիազորությունները:

Տեղեկությունները հրապարակելով՝ Օգտատերը համաձայնում է, որ այդ տեղեկատվությունը, ներառյալ Օգտատիրոջ կողմից նշված կոնտակտային տվյալները, մեքենայի տվյալները, հասանելի կլինեն մարդկանց անսահմանափակ շրջանակի համար ամբողջ աշխարհում: Կայքի ադմինիստրացիան չի երաշխավորում, որ տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել բացառապես Կայքի ֆունկցիոնալությունն օգտագործելու նպատակով, և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց գործողությունների համար՝ տեղեկատվությունը պատճենելու և մշակելու համար Կայքի օգտագործման հետ չկապված նպատակներով:

6.5. Կայքում տեղեկատվություն տեղադրելով, այդ թվում՝ օգտագործելով Հավելվածի գործառույթները, Օգտատերը ինքնաբերաբար, անվճար, անվերապահորեն և անվերադարձ Կայքի ադմինիստրացիային շնորհում է ոչ բացառիկ իրավունք՝ օգտագործելու այդպիսի տեղեկատվությունը ամբողջ աշխարհում անսահմանափակ ժամկետով՝ Կայքի ադմինիստրացիայի հայեցողությամբ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, վերարտադրումը, պատճենումը, ընտրությունը, համակարգումը, վերափոխումը, փոփոխումը, խմբագրումը, թարգմանությունը, հրապարակումը, տարածումը (մասնակի կամ ամբողջությամբ) ցանկացած օրինական եղանակով, ինչպես նաև օգտագործման համար հեռարձակման և մալուխի միջոցով: Նաև Կայքում Տեղեկություններ տեղադրելով, Օգտատերը հաստատում է, որ ունի համապատասխան իրավունքներ և իրավասություններ՝ տրամադրելու Կայքի ադմինիստրացիային վերը նշված տեղեկատվությունը օգտագործելու ոչ բացառիկ իրավունքը: Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի օգտագործել համապատասխան տեղեկատվությունը ինչպես այդ տեղեկատվության հեղինակի անունով, այնպես էլ առանց հեղինակի անվան (հեղինակի անունը կլինի այն Օգտատիրոջ անունը, ով տեղադրել է տեղեկատվությունը, որը նա նշել է Կայքում գրանցման ժամանակ կամ Հաշվի կարգավորումներում): Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի սույն կետում նշված իրավունքները փոխանցել երրորդ անձանց:

6.6. Կայքի ադմինիստրացիան որևէ պատասխանատվություն չի կրում Օգտատերերի կողմից Կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշտության և օրինականության համար:

Կայքի ադմինիստրացիան կարող է (բայց պարտավոր չէ) փոփոխություններ կատարել հայտարարության բովանդակության մեջ Օգտատիրոջ կողմից տեղադրված տեղեկատվության մեջ ակնհայտ սխալների և անճշտությունների առկայության դեպքում: Կատարված փոփոխությունների հետ անհամաձայնության դեպքում Օգտատերը պարտավոր է անհապաղ կապ հաստատել Կայքի ադմինիստրացիայի հետ՝ բացատրելով և հիմնավորելով իր դիրքորոշումը:

6.7. Կայքի ադմինիստրացիան չի ստուգում և չունի տեխնիկական և փաստացի հնարավորություն՝ ստուգելու Օգտատիրոջ կողմից Կայքում տեղադրված ողջ տեղեկատվությունը ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրության պահանջներին և սույն Համաձայնագրի դրույթներին համապատասխանության համար, քանի որ ստուգումը անհնարին կդարձնի Կայքի շահագործումը: Այնուամենայնիվ, Կայքի ադմինիստրացիան կարող է դա անել ցանկացած ժամանակ՝ իր հայեցողությամբ, այդ թվում՝ 3.6, 3.7 կետերով նախատեսված կարգով:

6.8. Վիճելի իրավիճակի դեպքում Օգտատիրոջ վրա է դրվում ապացուցելու պարտականությունը, որ Օգտատիրոջ կողմից տեղադրված տեղեկատվությունը չի խախտում որևէ մեկի իրավունքները:

6.9. Կայքի ադմինիստրացիան իր հայեցողությամբ կարող է հրաժարվել տեղադրել, ջնջել և/կամ խմբագրել ցանկացած տեղեկություն, որը Օգտատերը պատրաստվում է տեղադրել/տեղադրել է Կայքում, այդ թվում՝ առանց բացատրության:

6.10. Կիրառելի օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում Կայքի ադմինիստրացիան համարում է Օգտատիրոջ կողմից Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը, որին Օգտատերը սահմանափակել է մուտքը երրորդ անձանց համար՝ օգտագործելով Կայքի ֆունկցիոնալությունը, որպես Օգտատիրոջ առևտրային գաղտնիք: Կայքի ադմինիստրացիան պարտավորվում է նման տեղեկատվությունը չփոխանցել երրորդ անձանց (բացառությամբ Ադմինիստրացիայի հետ փոխկապակցված անձանց միջև այդպիսի տեղեկատվության փոխանցման դեպքերի կամ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգի շրջանակներում):

6.11. Որոշ տեսակի տեղեկատվության (տրանսպորտային միջոցների վաճառքի մասին հայտարարություններ, ինչպես նաև Ֆորումում տեղադրված տեղեկատվությունը) տեղադրումը լրացուցիչ կարգավորվում է սույն Համաձայնագրի համապատասխան բաժիններով, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերով, որոնց Օգտատերը համաձայնում է համապատասխան տեղեկատվությունը տեղադրելիս:

6.12. Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում ավտոմեքենայի վաճառքի հայտարարություն ստեղծելիս կամ խմբագրելիս Օգտատիրոջ կողմից նշելու, որ տեղադրումն իրականացվում է միայն ARMAUTO.AM-ում: Նման հայտարարություն նշանակելիս «Միայն ARMAUTO.AM-ում» նշանը չի նշում Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից որևէ հայտարարություն, հավաստիացում կամ երաշխիք այն մասին, որ Կայքին նման այլ վեբ ռեսուրսներում այս մեքենայի վաճառքի մասին հայտարարություն չկա: Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի իր հայեցողությամբ չեղարկել «Միայն ARMAUTO.AM»-ի ցուցանակի նշանակումը, եթե պարզվի, որ ավտոմեքենայի վաճառքի հայտարարությունը տեղադրվել է Կայքին նման այլ վեբ ռեսուրսներում:

6.13. «Վաճառվում է սեփականատիրոջ կողմից» նշանը հաստատում է, որ Կայքի ադմինիստրացիային տրամադրվել են սույն Համաձայնագրի 1.1.18 կետում նշված փաստաթղթերը, սակայն Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից որևէ երաշխիք կամ երաշխիք չի տալիս, որ հայտարարությունը տեղադրած Օգտատերը և/ կամ վաճառող մեքենան սեփականատերն է:

Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում նշված Նշան նշանակելիս Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված փաստաթղթերում նշված տեղեկատվության ճշգրտության և համապատասխանության համար, ինչպես նաև Օգտատիրոջ կողմից հայտարարությունում նշված մեքենայի հետ կապված գործարքի հետևանքների համար: «Վաճառվում է սեփականատիրոջ կողմից» նշանի առկայությունը Օգտատիրոջը չի զրկում բոլոր ողջամիտ միջոցները ձեռնարկելու անհրաժեշտությունից՝ գործարքն ավարտելու վաճառողի իրավասությունը հաստատելու համար:

Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի իր հայեցողությամբ չեղյալ համարել «Վաճառվում է սեփականատիրոջ կողմից» հատկանիշի նշանակումը՝ դրա հատկացման հիմքերի վերաբերյալ որևէ կասկածի դեպքում:

7. Կայքի օգտագործումը

7.1. Օգտատիրոջ կողմից Կայքի օգտագործումը թույլատրվում է միայն սույն Համաձայնագրի համաձայն և բացառապես Կայքի տեխնիկական հնարավորություններով և միջերեսով նախատեսված եղանակներով:

7.2. Օգտատերը Կայքից օգտվելիս պարտավորվում է.

7.2.1. չխաթարել Կայքի բնականոն գործունեությունը;

7.2.2. չտարածել և/կամ չօգտագործել համակարգչային ծրագրեր, ռոբոտներ («սարդեր») կամ այլ ավտոմատ ալգորիթմներ և մեթոդներ, որոնք ուղղված են անօրինական, ինչպես նաև ուղղված են Կայքի կարգավորումներում Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից սահմանված սահմանափակումները շրջանցելուն;

7.2.3. չօգտագործել Օգտատերերի կոնտակտային տվյալները ապօրինի նամակագրության համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանով, առանց հասցեատիրոջ համաձայնության արված SMS հաղորդագրությունների համար;

7.2.4. Կայքի միջոցով չկատարել գործողություններ, որոնք ուղղված են այլ Օգտատերերից և (կամ) երրորդ անձանցից փող շորթելուն կամ ստանալուն, անկախ պատրվակից;

7.2.5. չաջակցել հանձնաժողովին և/կամ չկատարել այլ ապօրինի, անօրինական գործողություններ Կայքի միջոցով, որոնք հակասում են ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրության և/կամ սույն Համաձայնագրի պահանջներին:

7.3. Առանց Կայքի ադմինիստրացիայի գրավոր թույլտվության, Օգտատերը պարտավորվում է չօգտագործել ավտոմատ ծրագրեր՝ Կայք մուտք գործելու համար՝ Կայքում և/կամ Կայքում ներկայացված և/կամ Տվյալների բազայում գտնվող տեղեկատվությունը հանելու, հավաքելու, մշակելու, պատճենելու և/կամ հետագայում տարածելու համար:

7.4. Օգտատերերը պարտավորվում են օգտագործել տեղեկատվությունը միայն անձնական ոչ առևտրային նպատակներով, եթե այլ օգտագործման թույլտվություն տրված չէ Կայքի ադմինիստրացիայի և (կամ) համապատասխան հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի կողմից:

7.5. Թույլատրվում է մեջբերել Տեղեկություն բնօրինակի տեքստի ոչ ավելի, քան հիսուն տոկոսի չափով՝ Կայքին պարտադիր հղումով: Կայքի անվանումը պետք է վերարտադրվի նշված ձևով. «ARMAUTO.AM – Ավտոմեքենաներ Հայաստանում, հղում – www.armauto.am

8. Կայքի շահագործումը և դրա օգտագործման պատասխանատվությունը

8.1. Կայքի ադմինիստրացիան չի երաշխավորում, որ Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը ցանկացած պահի հասանելի կլինի կամ չի ջնջվի կամ կորչի: Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում Կայքի աշխատանքի խափանումների և ուշացումների, ինչպես նաև նման խափանումների և ուշացումների հնարավոր հետևանքների համար:

8.2. Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում Կայքի տվյալների բազայից տեղեկատվության հնարավոր արտահոսքի համար՝ որևէ պատճառով, այդ թվում՝ երրորդ անձանց չարտոնված գործողությունների հետևանքով:

8.3. Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում Կայքում վիրուսների առկայության, ինչպես նաև Օգտատիրոջ համակարգիչը վիրուսներով վարակելու կամ Օգտատիրոջ համակարգչում այլ վնասակար ծրագրեր ստանալու հնարավոր հետևանքների համար: Կայքի ադմինիստրացիան Օգտատիրոջը տրամադրում է Կայքը «ինչպես կա»՝ առանց հավելյալ երաշխիքների:

8.4. Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում որևէ կորստի համար, չի փոխհատուցում այդ կորուստը, ներառյալ կորցրած շահույթը, բարոյական և այլ վնասը, որը պատճառվել է Օգտատիրոջը կամ երրորդ անձանց Կայքի օգտագործման կամ գործունեության ընթացքում, ներառյալ Կայքում տեղադրված տեղեկատվության հիման վրա որևէ որոշում կայացնելու և գործողությունների հետ կապված կորուստների համար:

8.5. Ցանկացած կայքի, ապրանքի, ծառայության, Օգտատիրոջ կողմից Կայքում տեղադրված որևէ տեղեկատվության հղումը չի հանդիսանում այս ապրանքների (ծառայությունների, տեղեկատվության) հաստատում կամ առաջարկություն Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից:

8.6. Օգտատերը ինքնուրույն փոխհատուցում է ցանկացած կորուստ (ներառյալ կորցրած շահույթը, բարոյական և այլ վնասը), որը կրել է այլ Օգտատերերի, երրորդ անձանց կամ Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից սույն Համաձայնագրի խախտման հետևանքով, ներառյալ Կայքում տեղեկատվություն տեղադրելու արդյունքում, ինչպես նաև Կայքի օգտագործման հետ կապված այլ գործողությունների պատճառով:

8.7. Օգտատերը պարտավորվում է ինքնուրույն և իր հաշվին լուծել բոլոր վեճերը և լուծել երրորդ կողմերի բոլոր պահանջներն ու հայցերը, լիազորված պետական մարմինների ցուցումները և պահանջները, որոնք ստացվել են ինչպես Օգտատիրոջ, այնպես էլ Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից՝ կապված Օգտատիրոջ կողմից խախտման հետ, Օգտատիրոջ կողմից Կայքն օգտագործելիս այլ անօրինական գործողությունների կատարման հետ կապված, ինչպես նաև փոխհատուցել Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից նման պահանջների և հայցերի հետ կապված բոլոր կորուստներն ու ծախսերը:

8.8. Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում Օգտատերերի և/կամ Օգտատիրոջ և որևէ երրորդ կողմերի միջև կնքված պայմանագրերի համար՝ կապված Կայքի օգտագործման հետ, ներառյալ երրորդ կողմերի ծառայությունների համար, որոնք Օգտատերը օգտագործում է Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների համար վճարելու համար ( բջջային օպերատորների ծառայություններ, էլեկտրոնային վճարային համակարգերի ծառայություններ և այլն):

8.9. Ավտոմեքենայի վաճառքի հայտարարությունով էջերը կարող են պարունակել լրացուցիչ տեղեկություններ Կայքի գործընկերների կողմից տրամադրված տրանսպորտային միջոցների մասին, ներառյալ տեղեկություններ որևէ մեքենայի նկատմամբ սահմանափակումների մասին՝ արդյոք մեքենան հետախուզվում է, արդյոք մեքենայի բնութագրերը համապատասխանում են մեքենայի վաճառքի մասին հայտարարության մեջ նշված նկարագրությանը, վթարի մասին տեղեկատվության առկայությանը, սեփականության պատմությանը և այլն: Տրամադրված տեղեկատվությունը միայն հղման համար է և կարող է ճիշտ չլինել: Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում նման տեղեկատվության վրա հիմնված գործողությունների հետ կապված որևէ կորստի, ծախսի, վնասի համար:

8.10. Ավտոմեքենայի վաճառքի հայտարարությունով էջերը կարող են պարունակել լրացուցիչ տեղեկություններ ավտոսրահներում մեքենայի առկայության կամ բացակայության մասին: Այս տեղեկատվությունը միայն հղման համար է և կարող է չհամապատասխանել իրականությանը և (կամ) կորցնել իր արդիականությունը ավտոսրահի հետ իրական շփման պահին: Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում նման տեղեկատվության վրա հիմնված գործողությունների հետ կապված որևէ կորստի, ծախսի, վնասի համար:

8.11. Կայքը կարող է ունենալ «Տրանսպորտային միջոցների պատմություն» գործառույթ, որը տեղեկատվություն է տրամադրում մեքենայի համար տեղադրված նախկին հայտարարությունների մասին: Գործառույթը կարող է հասանելի լինել միայն այն ցուցակների համար, որոնք ներառում են VIN: Vehicle History ֆունկցիայի միջոցով ստացված տեղեկատվությունը, որը միայն հղման համար է: Կայքի ադմինիստրացիան չի երաշխավորում Օգտատերերի կողմից յուրաքանչյուր հայտարարությունում տեղադրված տեղեկատվության հավաստիությունն ու ճշգրտությունը և պատասխանատվություն չի կրում «Ավտոմեքենայի պատմություն» ֆունկցիայի միջոցով ստացված տեղեկատվության համապատասխանության համար Օգտատիրոջ նպատակներին և ակնկալիքներին, ինչպես նաև նման տեղեկատվության վրա հիմնված գործողությունների հետ կապված ցանկացած կորուստների համար:

8.12. Կայքի ադմինիստրացիան կարող է օգնել Օգտատիրոջը մեքենայի ընտրության հարցում՝ ելնելով Օգտատիրոջից ստացված տեղեկատվության և նրա կողմից սահմանված պարամետրերից: Օգտատիրոջ հետ փոխգործակցությունը կարող է իրականացվել Կայքի աջակցության ծառայության օպերատորների միջոցով Օգտատիրոջ հետ նրանց հեռախոսազրույցի ընթացքում, կամ Օգտատիրոջ կողմից Կայքում հետադարձ կապի ձևը լրացնելով:

Աջակցման ծառայության օպերատորի հետ զրույցի ընթացքում տեղեկատվություն փոխանցելով կամ Կայքում հետադարձ կապի ձևի միջոցով լրացված դիմում ուղարկելով, Օգտատերը համաձայնում է Կայքի ադմինիստրացիայի հետ մշակել իր կողմից տրամադրված անձնական տվյալները սույն Համաձայնագրի պայմաններով, ներառյալ ստացված տեղեկատվության փոխանցումը տրանսպորտային միջոցի պոտենցիալ վաճառողին՝ տրանսպորտային միջոցի գնման վերաբերյալ հետադարձ կապ ապահովելու նպատակով։

Կայքի ադմինիստրացիան չի մասնակցում ավտոմեքենայի վաճառողի և Օգտատիրոջ միջև հետագա հարաբերություններին, ինչպես նաև չի երաշխավորում մեքենայի իրական ընտրությունը, որը կբավարարի Օգտատիրոջ խնդրանքներն ու ակնկալիքները, մեքենայի վաճառողի արձագանքը, մեքենայի վաճառողի առաջարկի համապատասխանությունը Օգտատիրոջ հետ կապվելու ժամանակը և այլն:

Որպես մեքենայի ընտրությանն աջակցելու համար տրամադրվող ծառայության մաս, Կայքի ադմինիստրացիան կարող է պահանջել տվյալներ Օգտատիրոջ կողմից կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ, ներառյալ մեքենայի առքուվաճառքի պայմանագրի սկանավորված պատճենը՝ հաշվետվություններ ստեղծելու և վիճակագրական տվյալներ մշակելու համար: Օգտատերը հայտնում է Կայքի ադմինիստրացիային համաձայնություն վերոնշյալ պայմանագրում նշված տվյալների մշակմանը, ներառյալ անձնական տվյալները, սույն Համաձայնագրի պայմանների վերաբերյալ:

8.13. Կայքում Օգտատիրոջը կարող է հասանելի լինել Կայքի այլ Օգտատերերի կամ Կայքի աջակցության ծառայության հետ հաղորդագրություններ ուղարկելու և փոխանակելու գործառույթը:

8.14. Օգտատերը կարող է կատարել Կայքի միջոցով վարկի և (կամ) այլ ֆինանսական ծառայության ընտրության համար դիմում ուղարկելու գործառույթը վարկային կազմակերպություններում (այսուհետ՝ Դիմում), որոնք Կայքի ադմինիստրացիայի գործընկերներն են:

Գործառույթի օգտագործումը Օգտատիրոջ կողմից իրականացվում է անվճար:

Գործառույթը Օգտատիրոջը հնարավորություն է տալիս ստեղծել և ուղարկել Դիմում վարկային կազմակերպություններին, որպեսզի վերջիններս ձևավորեն վարկի առաջարկ՝ դրանք համեմատելու համար, ինչպես նաև հետևել Կայքում վարկային կազմակերպությունների կողմից Դիմումի քննարկման կարգավիճակին և ստանալ տեղեկատվություն հետադարձ կապի հայտը լրացնելու և ուղարկելու վերաբերյալ:

Դիմումն ուղարկելու արդյունքում Օգտատիրոջը տրամադրվում է վարկի առաջարկի նախնական հաշվարկ՝ ձևավորված վարկային կազմակերպությունների կողմից:

Կնքված վարկային պայմանագրի պայմանների, ներառյալ վարկի տրամադրման, օգտագործման և մարման մասին ճշգրիտ տեղեկատվությունը պետք է ճշտվի վարկային կազմակերպությունների հետ: Գործառույթի շրջանակներում Օգտատիրոջը տրամադրվող տեղեկատվությունը միայն հղման համար է և տրամադրվում է վարկային կազմակերպությունների կողմից՝ վարկային կազմակերպություններից վարկային առաջարկները համեմատելու նպատակով:

Վարկ ստանալու պայմանների, ինչպես նաև վարկավորման ծառայությունների մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է Կայքի ադմինիստրացիայի գործընկեր վարկային կազմակերպությունների կողմից: Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող տեղեկատվության հավաստիության, ճշգրտության, համապատասխանության համար:

Կայքի ադմինիստրացիան չի երաշխավորում գործառույթի օգտագործմամբ ուղարկված վարկային հաստատությունների կողմից Հայտի հաստատումը և պատասխանատվություն չի կրում նրանց փոխանցված անձնական տեղեկատվության մշակման համար, ինչպես նաև իրենց ծառայությունների որակի համար: Կայքի ադմինիստրացիան գործառույթի շրջանակներում չի տրամադրում ծառայություններ Օգտատերերին՝ կապված Կայքի ադմինիստրացիայի գործընկեր վարկային կազմակերպությունների հետ վարկային պայմանագրերի կնքման հետ, վարկեր չի տրամադրում Օգտատերերին:

Կայքի ադմինիստրացիան վարկային կազմակերպության կազմակերպիչ, իրավաբան, գործակալ չէ և որևէ պատասխանատվություն չի կրում վարկային կազմակերպության կողմից Օգտատերերի հետ կնքված գործարքներից բխող պարտավորությունների համար:

8.15. Կայքում գտնվող Օգտատիրոջը կարող է հասանելի լինել «Տեղում ավտոմեքենայի ախտորոշում» ծառայության պատվիրման գործառույթը, որը տրամադրվում է Կայքի ադմինիստրացիային՝ օֆերտայի պայմաններով:

«Տեղում ավտոմեքենայի ախտորոշում» ծառայությունից պատվիրող Օգտատերը սույնով տեղյակ է և համաձայնում է, որ այն տրամադրելու համար իր անվան, հեռախոսահամարի, էլ. փոստի մասին տվյալները կարող են օգտագործվել Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից՝ ստուգման նպատակով: Տրանսպորտային միջոցի վաճառքի հայտարարություն տեղադրող Օգտատերը սույնով տեղյակ է և համաձայնում է, որ նման մեքենայի հետ կապված «Տեղում ավտոմեքենայի ախտորոշում» ծառայության տրամադրման նպատակով Կայքի ադմինիստրացիային կարող են տրամադրվել տվյալներ իր անվան, հեռախոսի, Վաճառվող մեքենայի համարանիշների, էլեկտրոնային փոստի հասցեի և VIN-ի վերաբերյալ:

«Տեղում ավտոմեքենայի ախտորոշում» ծառայությունը պատվիրելիս ստացված տեղեկատվությունը միայն հղման համար է։ Կայքի ադմինիստրացիան չի երաշխավորում «Տեղում ավտոմեքենայի ախտորոշում» ծառայության միջոցով ստացված տեղեկատվության հավաստիությունն ու ճշգրտությունը և պատասխանատվություն չի կրում նման տեղեկատվության համապատասխանության համար Օգտատիրոջ նպատակներին և ակնկալիքներին, ինչպես նաև որևէ վնասի համար, որը կապված է նման տեղեկատվություն հիման վրա գործողությունների հետ:

Կայքի ադմինիստրացիան ավտոմեքենայի վաճառքի պայմանագրի կողմ չէ, ինչի հետևանքով պատասխանատվություն չի կրում սույն պայմանագրով գործարքի մասնակիցների գործողությունների համար:

9. Այլ դրույթներ

9.1. Սույն Համաձայնագիրը կառավարվում և մեկնաբանվում է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրությանը համապատասխան: Սույն Համաձայնագրով չկարգավորված հարցերը լուծվում են ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրությանը համապատասխան: Սույն Համաձայնագրով կարգավորվող հարաբերություններից բխող բոլոր հնարավոր վեճերը լուծվում են ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

9.2. Օգտատերը և Կայքի ադմինիստրացիան կփորձեն բանակցությունների միջոցով լուծել բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները, որոնք ծագել են իրենց միջև: Անհնարինության դեպքում լուծել վեճերն ու տարաձայնությունները բանակցությունների միջոցով, դրանք ենթակա են քննարկման Կայքի ադմինիստրացիայի գտնվելու վայրի համապատասխան դատարանում:

9.3. Սույն Համաձայնագրի շրջանակներում Օգտատիրոջ և Կայքի ադմինիստրացիայի միջև ծագող հարաբերությունները չեն ենթարկվում սպառողների իրավունքների պաշտպանության կանոններին՝ իրենց անհատույց լինելու պատճառով:

9.4. Պայմանագրում ոչինչ չի կարող ընկալվել որպես Օգտատիրոջ և Կայքի ադմինիստրացիայի միջև գործակալական հարաբերությունների, գործընկերային հարաբերությունների, համատեղ գործունեության, անձնական աշխատանքային հարաբերությունների կամ այլ հարաբերությունների հաստատում, որոնք ուղղակիորեն նախատեսված չեն Համաձայնագրով:

9.5. Եթե այս կամ այն պատճառով սույն Համաձայնագրի մեկ կամ մի քանի դրույթներ ճանաչվել են անվավեր կամ անիրագործելի, դա չի ազդում Համաձայնագրի մնացած դրույթների վավերականության կամ կիրառելիության վրա:

9.6. Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից Պայմանագրի դրույթների խախտման դեպքում Օգտատիրոջ կամ այլ Օգտատերերի կողմից Կայքի ադմինիստրացիայի անգործությունը չի զրկում Կայքի ադմինիստրացիայի իրավունքից՝ հետագայում իր շահերը պաշտպանելու համար համապատասխան գործողություններ ձեռնարկելու իրավունքից, ինչպես նաև չի նշանակում Կայքի ադմինիստրացիան հրաժարվում է իր իրավունքներից հետագա նմանատիպ խախտումների դեպքում:

9.7. Սույն Համաձայնագիրը կազմված է հայերենով և որոշ դեպքերում կարող է տրամադրվել Օգտատիրոջը՝ այլ լեզվով վերանայման համար: Համաձայնագրի հայերեն տարբերակի և Համաձայնագրի այլ լեզվով տարբերակի միջև անհամապատասխանության դեպքում կիրառվում են Համաձայնագրի հայերեն տարբերակի դրույթները:

9.8. Սույն Համաձայնագիրը կարող է փոփոխվել Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից միակողմանիորեն: Համաձայնագրի նոր տարբերակն ուժի մեջ է մտնում սույն կետում նշված հասցեով համացանցում տեղադրվելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Համաձայնագրի նոր տարբերակով: Պայմանագրի ընթացիկ տարբերակը միշտ գտնվում է https://www.armauto.am/am/legal/terms_of_servicepages/ էջում, եթե Կայքի ադմինիստրացիան Պայմանագրում փոփոխություններ է կատարել, որոնց հետ Օգտատերը համաձայն չէ, նա պարտավոր է դադարեցնել Կայքի օգտագործումը:

10. Տրանսպորտային միջոցների վաճառքի հայտարարությունների հրապարակման ընդհանուր կանոններ

10.1. Բոլոր հայտարարություններն ընդունվում են հրապարակման միայն հայերեն/ռուսերեն/անգլերեն լեզուներով։ Լրացուցիչ տեղեկատվության առկայությունը այլ լեզվով թույլատրվում է, պայմանով, որ դրա համար կա հայերեն/ռուսերեն/անգլերեն լեզուներով նկարագրություն։

10.2. Տեղադրված հայտարարությունները կարող են ենթարկվել մոդերացիայի՝ ստուգվելով Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից բովանդակության ճշգրտության և սույն Օգտատիրոջ պայմանագրին համապատասխանության համար:

10.3. Միևնույն հայտարարության տեղադրումը (ներառյալ՝ նույն մեքենայի վաճառքի համար՝ տարբեր հաշիվներից) կամ հայտարարության կրկնօրինակումը տարբեր բաժիններում, տարածաշրջաններում կամ ապրանքանիշերում, ինչպես նաև նույն հայտարարության հրապարակում (հրապարակման ամսաթիվը փոխելու համար), կամ պարամետրերի մեծամասնությունով նախկինում ջնջված հայտարարություններին նման հայտարարությունների հրապարակումն (մինչև նման հայտարարության հեռացումից 60 օր չի անցել) արգելված են:

10.4. Կայքում արգելվում է ցանկացած Առևտրային գործունեություն (կետ 1.1.7.) և վերավաճառք (կետ 1.1.16), որը համաձայնեցված չէ Կայքի ադմինիստրացիայի հետ: Եթե Օգտատերը նախատեսում է Կայքում իրականացնել կամ իրականացնում է Առևտրային գործունեություն և/կամ Վերավաճառք, նա պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել Ադմինիստրացիային Կայքում աջակցության բաժնում զրույցի միջոցով: Այն Օգտատերերը, ովքեր խախտում են այս կանոնը հայտարարություն տեղադրելու ժամանակ, կարող են արգելափակվել՝ հեռացնելով բոլոր տեղադրված տեղեկատվությունը, կամ նրանց նկատմամբ կարող են կիրառվել այլ միջոցներ, այդ թվում՝ այդպիսի Օգտատերերին կարող է արգելվել Կայքում տրանսպորտային միջոցների վաճառքի անվճար հայտարարություն տեղադրելը:

10.5. Հայտարարություն տեղադրելիս պետք է պահպանել հետևյալ կանոնները.

10.5.1. զգուշորեն և հետևողականորեն նշեք Տեղեկությունը հայտարարություն ներկայացնելու ձևաթղթում;

10.5.2. հայտարարությունը պետք է պարունակի առավել մանրամասն տեղեկատվություն առաջարկվող (միակ) մեքենայի մասին (այսուհետ՝ «Ապրանք»): Տեղեկատվությունը պետք է լինի արդի և ճշմարիտ;

10.5.3. Ապրանքները ցուցադրող պատկերները (լուսանկարներ, տեսանյութեր) պետք է համապատասխանեն հայտարարության բովանդակությանը: Պատկերները պետք է պարունակի միայն վաճառքի համար առաջարկվող Ապրանքներն այն վիճակում, որում գտնվում են Ապրանքները հրապարակման պահին:

10.6. Հայտարարություն տեղադրելիս արգելվում է.

10.6.1. նշել թերագնահատված կամ հնացած գին, օրինակ՝ գինը առանց ԱԱՀ-ի, ապառիկ գնելիս նախնական վճարման չափը, գինը՝ հաշվի առնելով զեղչերը, ակցիաները և հատուկ առաջարկները և այլն՝ եթե այդպիսի գինը վաճառքի վերջնական գինը չէ;

10.6.2. օգտագործել այլ մարդկանց պատկերները (օրինակ՝ լուսանկարներ արտադրողների պաշտոնական կայքերից), ինչպես նաև այլ Օգտատերերի կողմից Կայքում նախկինում հրապարակված պատկերները;

10.6.3. տեղադրել հայտարարություն Ապրանքների գնման համար;

10.6.4. տեղադրել լուսանկարների կամ վիդեո նյութերի վրա, ներառյալ՝ պատկերների, որոնք ստացվել են Հավելվածի գործառույթների, ապրանքանիշերի, ֆիրմային անվանումների և առևտրային անվանումների, ինչպես նաև ցանկացած այլ գովազդի կամ կոնտակտային տեղեկատվության վրա (հեռախոսահամարներ, էլ. հասցեներ և այլն), գրաֆիկական մակագրություններ և պատկերներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման տեղադրումը համաձայնեցված է Կայքի ադմինիստրացիայի հետ;

10.6.5. նշել սխալ կամ անվավեր կոնտակտային հեռախոսահամար;

10.6.6. տեղադրել այն Ապրանքների վաճառքի հայտարարությունները, որոնց վերաբերյալ արդեն համաձայնություն է ձեռք բերվել երրորդ անձանց վաճառելու վերաբերյալ և կատարվել է կանխավճար կամ դեպոզիտ;

10.6.7. տեղադրել Ապրանքները ապրանքանիշերում/բաժիններում, որոնք չեն համապատասխանում վաճառված ապրանքների ապրանքանիշին/բաժնին;

10.6.8. տեղադրել հայտարարություններ, որոնց բովանդակությունը ուղղված է այլ նպատակի հասնելուն, քան հայտարարությունում հայտարարված Ապրանքների վաճառքը, ներառյալ Օգտատիրոջ կամ երրորդ անձանց ապրանքների/ծառայությունների բացահայտ կամ անուղղակի գովազդ պարունակող կամ երրորդ անձանց ապրանքը/ծառայությունը վարկաբեկող տեղեկատվություն և այլն;

10.6.9. տեղադրել լուսանկարներ կամ վիդեո նյութեր, ներառյալ՝ Հավելվածի գործառույթներից ստացված պատկերները, որոնք պարունակում են երրորդ անձանց անձնական տվյալներ, ներառյալ պատկերները;

10.6.10. նշել Հայաստանը որպես այս մեքենայի գտնվելու վայրը, եթե այն դեռ գտնվում է արտերկրում կամ դեռ չի ժամանել Հայաստան;

10.6.11. նշել, որ այս մեքենան մաքսազերծված է, եթե այն դեռ արտերկրում է, և գործընթացը Հայաստանում ավարտված չէ:

10.7. Հայտարարության մեջ «Լրացուցիչ տեղեկություններ», «Նկարագրություն» դաշտերը լրացնելիս արգելվում է.

10.7.1. տրամադրել հղումներ դեպի ցանկացած կայք կամ էլ. փոստի հասցե;

10.7.2. նշել հեռախոսահամարներ, հասցեներ, QR կոդեր, սոցիալական ցանցերում հաշիվների անուններ և դրանց հղումներ, հեշթեգներ և այլն;

10.7.3. նշել ապրանքի գինը;

10.7.4. առանց Կայքի ադմինիստրացիայի համաձայնության առաջարկել որևէ ծառայություն, որը կապված չէ վաճառվող Ապրանքների հետ, մասնավորապես, արգելվում է նշել տեղեկատվություն ապահովագրության, վարկի, փոխադրամիջոցի փոխանակման կամ մեքենա ընդունելու դիմաց մյուսի գնման մասին, տեղեկություններ տրանսպորտային միջոցի հաշվառման և հաշվառումից հեռացման ծառայությունների մասին և այլն:

10.8. Կայքի ադմինիստրացիան իրեն իրավունք է վերապահում սահմանափակել մուտքը հայտարարություններ, որոնք Կայքի ադմինիստրացիայի կարծիքով խախտում են սույն Համաձայնագիրը կամ խախտում են Օգտատիրոջ այլ պարտավորությունները Կայքի ադմինիստրացիայի նկատմամբ, ինչպես նաև սահմանափակելու Օգտատիրոջ մուտքը Կայք՝ հետագա խախտումները կանխելու համար: Սույն Համաձայնագրի կոպիտ և (կամ) կրկնվող խախտումների դեպքում Օգտատիրոջ մուտքը Կայք կարող է մշտապես սահմանափակվել: Սույն կետում նշված հիմքերով մուտքի սահմանափակման դեպքում այն հայտարարությունները, որոնց համար պատվիրվել են համապատասխան ծառայություններ, կամ այն հայտարարությունները, որոնց համար Օգտատիրոջ կողմից վճարվել է լրացուցիչ ֆունկցիոնալ, վճարված միջոցները չեն վերադարձվում:

10.9. Արգելվում է հայտարարություն տեղադրել հետևյալ ապրանքների վաճառքի համար.

• հանցավոր ճանապարհով (գողությամբ, ապօրինի ներմուծմամբ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ տարածք և այլն) ձեռք բերված ապրանքներ;

• ապրանքներ, որոնց շրջանառությունն արգելված կամ սահմանափակված է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրությանը համապատասխան;

• ապրանքներ, որոնց շրջանառությունը խախտում է երրորդ անձանց բացառիկ իրավունքները մտավոր գործունեության արդյունքների և նրանց պատկանող անհատականացման միջոցների նկատմամբ;

• հավաստող փաստաթղթեր և պետական նշաններ;

• ապրանքներ, որոնք չեն պատկանում տրանսպորտային միջոցների կատեգորիային:

11. Տրանսպորտային միջոցների վաճառքի հայտարարությունների հրապարակման կանոններ

11.1. Հայտարարություն տեղադրելիս արգելվում է.

11.1.1. վաճառել տրանսպորտային միջոցներ առանց փաստաթղթերի կամ փաստաթղթեր՝ առանց տրանսպորտային միջոցների;

11.1.2. հրապարակել տրանսպորտային միջոցների վաճառքի հայտարարություններ՝ առանց դրանք սեփականության իրավունքը գնորդին փոխանցելու մտադրության;

11.1.3. հրապարակել հետախուզման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների վաճառքի հայտարարություններ կամ որոնց համար կան սահմանափակումներ, ներառյալ հաշվառման գործողությունների սահմանափակումները:

11.2. Կայքում Առևտրային գործունեություն և/կամ վերավաճառք կատարած Օգտատիրոջը կարող է հնարավորություն տրվել անվճար տեղադրել սահմանափակ քանակությամբ հատարարություններ՝ պայմանով, որ նա հետևի սույն Համաձայնագրի պահանջներին: Հայտարարությունների քանակը կարող է տարբեր լինել՝ կախված հրապարակման տարածաշրջանից:

Կայքում առևտրային գործունեության և (կամ) վերավաճառքի փաստերի նույնականացումը Օգտատիրոջ կողմից սահմանված սահմաններում անվճար հիմունքներով հայտարարություն տեղադրելուց հետո կարող է հանգեցնել հայտարարության տեղադրման պայմանների փոփոխության: Նման դեպքերում Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի վճարում պահանջել Օգտատիրոջ կողմից նախկինում անվճար հիմունքներով տեղադրված հայտարարության համար կամ բացառել համապատասխան հայտարարությունը:

11.3. Օգտատերերի գաղտնիությունն ու անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Օգտատերերի կողմից տեղադրված հայտարարությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը (ներառյալ մեքենայի պետական գրանցման համարը) կարող է ենթակա լինել թաքցման Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից:

12. Կոնտակտային տվյալներ

ARMAUTO.AM

Email: info@armauto.am

Հեռ. +374-55-31-61-91

Աշխատանքային ժամերը՝ երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-19:00 (Երևանի ժամանակով), շաբաթ, կիրակի՝ հանգստյան օրեր: