mcyandex

«ARMAUTO.AM» Գաղտնիության քաղաքականություն

Հրապարակման ամսաթիվ՝ ապրիլի 14, 2022 թ.

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ ապրիլի 14, 2022 թ.


1. Ի՞նչ է կարգավորում այս գաղտնիության քաղաքականությունը

Գաղտնիության այս քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Քաղաքականություն) վերաբերում է բոլոր այն տեղեկատվությանը, ներառյալ անձնական տվյալները՝ կիրառելի օրենսդրության իմաստով (այսուհետ՝ Անձնական տվյալներ), որը ARMAUTO.AM-ը կարող է ստանալ Ձեր մասին՝ հարթակների, ծրագրերի, ապրանքների կամ ARMAUTO.AM ծառայությունների (այսուհետ՝ «Ծառայություններ») օգտագործման ընթացքում: ARMAUTO.AM-ը կարող է նաև Անձնական տվյալներ ստանալ իր գործընկերներից (այսուհետ՝ Գործընկերներ), հարթակներից, ծրագրերից, ապրանքներից կամ Ծառայություններից, որոնցից Դուք օգտագործում եք (օրինակ՝ ARMAUTO.AM-ի գովազդատուներից) այլ աղբյուրներից՝ հանրային հասանելի անձնական տվյալներով: Համապատասխան դեպքերում Անձնական տեղեկատվության փոխանցումը հնարավոր է միայն գործող օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և իրականացվում է ARMAUTO.AM-ի և Գործընկերներից յուրաքանչյուրի միջև հատուկ պայմանագրերի հիման վրա:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հարթակներից կամ Ծառայություններից որևէ մեկի օգտագործումը կարող է կարգավորվել լրացուցիչ պայմաններով, որոնք կարող են փոփոխել կամ հավելել այս Քաղաքականությունը կամ ունենալ հատուկ պայմաններ՝ կապված այդպիսի հարթակների/կամ Ծառայությունների փաստաթղթերի համապատասխան բաժիններում տեղադրված անձնական տեղեկատվության հետ:

2. Ո՞վ է մշակում տեղեկատվությունը

Ձեր կողմից հարթակների և Ծառայությունների օգտագործումն ապահովելու համար Ձեր Անձնական տվյալները հավաքվում և օգտագործվում են ARMAUTO.AM-ի կողմից:

3. Ո՞րն է սույն Քաղաքականության նպատակը

ARMAUTO.AM-ի համար չափազանց կարևոր է Ձեր Անձնական տեղեկատվության և Ձեր գաղտնիության պաշտպանությունը: Հետևաբար, երբ Դուք օգտվում եք հարթակից և Ծառայությունից, ARMAUTO.AM-ը պաշտպանում և մշակում է Ձեր Անձնական տվյալները՝ կիրառելի օրենսդրությանը համապատասխան:

Պահպանելով Ձեր անձնական տվյալները պաշտպանելու մեր պարտականությունը՝ մենք ցանկանում ենք Ձեզ հնարավորինս թափանցիկ ձևով տեղեկացնել այս Քաղաքականության մեջ հետևյալ կետերի մասին.

(a) ինչու՞ և ինչպես է ARMAUTO.AM-ը հավաքում և օգտագործում («մշակում») Ձեր Անձնական տվյալները, երբ Դուք օգտագործում եք հարթակները և/կամ Ծառայությունները;

(b) ի՞նչ գործիքներ կարող եք օգտագործել ARMAUTO.AM-ի կողմից Ձեր մասին հավաքագրված Անձնական տեղեկատվության քանակը նվազեցնելու համար;

(c) որո՞նք են Ձեր իրավունքները՝ կապված Անձնական տեղեկատվության մշակման հետ:

4. Ի՞նչ Անձնական տվյալներ է հավաքում Ձեր մասին ARMAUTO.AM-ը

Հարթակների շահագործման և Ծառայությունների մատուցման ընթացքում հավաքագրված Անձնական տվյալները կարող են տարբերվել՝ կախված նրանից, թե Դուք օգտագործում եք Ձեր հաշիվը հարթակներ կամ Ծառայություններ մուտք գործելու համար, թե ոչ: Այնտեղ, որտեղ Դուք մուտք եք գործում Ձեր հաշիվ, ARMAUTO.AM-ի կողմից Ձեր մասին հավաքագրված Անձնական տվյալները հարթակների և Ծառայությունների օգտագործման ընթացքում կարող է համընկնել և կապված լինել ARMAUTO.AM-ի կողմից հավաքված այլ անձնական տվյալների հետ՝ որպես Ձեր հաշվի օգտագործման մաս: (օրինակ՝ Ձեր ինքնության, կոնտակտային տվյալների, տարիքի և սեռի մասին տվյալները, եթե տրամադրվում է ARMAUTO.AM-ի կողմից):

ARMAUTO.AM-ը չի ստուգում Ձեր տրամադրած Անձնական տվյալները, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նախատեսված են օգտագործման համաձայնագրով կամ առանձին Ծառայությունների օգտագործման պայմաններով, և չի կարող դատել դրա իսկության մասին, ինչպես նաև այն մասին, թե ունեք արդյոք բավարար իրավունակություն տրամադրելու Ձեր անձնական տվյալները: Այնուամենայնիվ, ARMAUTO.AM-ն ելնում է նրանից, որ Դուք տրամադրում եք հուսալի և բավարար Անձնական տվյալներ, ինչպես նաև այն ժամանակին թարմացնում եք: հարթակներից և Ծառայություններից օգտվելիս ARMAUTO.AM-ը կարող է հավաքել Ձեր մասին անձնական տեղեկատվության հետևյալ կատեգորիաները.

(i) գրանցման ժամանակ (հաշիվ ստեղծելիս) տրամադրված Անձնական տվյալները, ինչպիսիք են՝ Ձեր անունը, հեռախոսահամարը, հասցեն, տարիքը և այլն;

(ii) էլեկտրոնային տվյալներ (HTTP վերնագրեր, IP հասցե, cookie, վեբ փարոսներ/պիքսել պիտակներ, բրաուզերի ID-ի տվյալներ, սարքավորումների և ծրագրային ապահովման տեղեկություններ, wi-fi ցանցի տվյալներ);

(iii) Հարթակներ կամ Ծառայություններ մուտք գործելու ամսաթիվը և ժամը;

(iv) Հարթակներից կամ Ծառայություններից օգտվելիս Ձեր գործունեության մասին տեղեկատվություն;

(v) աշխարհագրական տեղեկատվություն;

(vi) Ձեր մասին այլ տեղեկություններ, որոնք պահանջվում են մշակման համար՝ համաձայն ARMAUTO.AM-ի հատուկ հարթակների կամ Ծառայությունների օգտագործումը կարգավորող դրույթների և պայմանների:

ARMAUTO.AM-ն նաև օգտագործում է cookie և վեբ փարոսներ (այդ թվում՝ պիքսելային պիտակներ) Անձնական տվյալներ հավաքելու և նման անձնական տվյալները Ձեր սարքի և վեբ բրաուզերի հետ կապելու համար:

ARMAUTO.AM-ն չի հավաքում նպատակաուղղված զգայուն անձնական տեղեկություններ (օրինակ՝ ռասայական ծագում, քաղաքական կարծիքներ, առողջական տեղեկություններ և կենսաչափական տվյալներ), բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նախատեսված են առանձին Ծառայությունների օգտագործման համաձայնագրերում: Այնուամենայնիվ, Դուք կարող եք դրանք տրամադրել ARMAUTO.AM-ին ինքներդ, որի դեպքում ARMAUTO.AM-ը դրանք կմշակի որպես Ձեզ Ծառայությունների մատուցման մաս: Այնուամենայնիվ, Դուք պետք է հաշվի առնեք, որ ARMAUTO.AM-ը չի կարող խնդրել Ձեր համաձայնությունը նման մշակման համար, քանի որ նա նախապես տեղյակ չէ Անձնական տեղեկատվության պոտենցիալ զգայունության մասին, որը Դուք կարող եք տրամադրել ARMAUTO.AM-ին:

ARMAUTO.AM-ն տվյալներ չի հավաքում օգտատիրոջ «դիմանկար» կազմելու նպատակով այնքանով, որքանով դա կարող է էապես ազդել Ձեր իրավունքների և ազատությունների վրա՝ համաձայն գործող օրենսդրության:

5. Որո՞նք են Ձեր Անձնական տեղեկատվության մշակման իրավական հիմքերը և նպատակները

ARMAUTO.AM-ն իրավասու չէ մշակել Ձեր Անձնական տվյալները՝ առանց բավարար իրավական հիմքերի: Հետևաբար, ARMAUTO.AM-ը մշակում է Ձեր Անձնական տվյալները միայն այն դեպքում, եթե.

(i) մշակումն անհրաժեշտ է Ձեր և ARMAUTO.AM-ի միջև պայմանագրերի կատարման համար, ինչպիսիք են ARMAUTO.AM Ծառայությունների Օգտագործման համաձայնագիրը և որոշակի ARMAUTO.AM Ծառայությունների մատուցման պայմանները, որոնք ներառում են նաև հարթակների և Ծառայությունների շահագործումը;

(ii) մշակումն անհրաժեշտ է իրավական պարտավորությունների կատարման համար;

(iii) երբ նախատեսված է կիրառելի օրենսդրությամբ, վերամշակումն անհրաժեշտ է ARMAUTO.AM-ի օրինական շահերն ապահովելու համար այն դեպքում, երբ նման մշակումն էականորեն չի ազդում Ձեր շահերի, Ձեր հիմնարար իրավունքների և ազատությունների վրա: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Ձեր անձնական տվյալները նշված հիմունքներով մշակելիս ARMAUTO.AM-ը միշտ կձգտի հավասարակշռություն պահպանել իր օրինական շահերի և Ձեր գաղտնիության պաշտպանության միջև:

ARMAUTO.AM-ը մշակում է Ձեր Անձնական տվյալները՝ ապահովելու իր օրինական շահերը, օրինակ՝ հետևյալ դեպքերում.

(a) ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչպես եք Դուք փոխազդում մեր հարթակների կամ ծառայությունների հետ;

(b) փոխել, անհատականացնել կամ այլ կերպ բարելավել հարթակներն ու ծառայությունները՝ ի շահ բոլոր օգտագործողների;

(c) Ձեզ առաջարկել ARMAUTO.AM-ի կամ այլ ընկերությունների այլ ապրանքներ և ծառայություններ, որոնք, մեր կարծիքով, կարող են Ձեզ հետաքրքրել:

ARMAUTO.AM-ը միշտ մշակում է Ձեր Անձնական տվյալները որոշակի նպատակների համար և միայն այն Անձնական տվյալները, որը առնչվում է նման նպատակների իրականացմանը: Մասնավորապես, մենք մշակում ենք Ձեր անձնական տվյալները հետևյալ նպատակներով.

(i) Ձեզ տրամադրելով հարթակներ և ծառայություններ մուտք գործելու հնարավորություն;

(ii) Ձեր հաշվի մուտքի թույլտվություն;

(iii) շփվել Ձեզ հետ՝ Ձեզ ուղարկելու ծանուցումներ, հարցումներ և տեղեկություններ՝ կապված հարթակների և Ծառայությունների գործունեության հետ, կատարել Ձեզ հետ պայմանավորվածությունները և մշակել Ձեր հարցումներն ու դիմումները;

(iv) գովազդների և առաջարկների անհատականացում՝ հիմնված Ձեր նախասիրությունների, որոնման պատմության և Ձեր մասին ARMAUTO.AM-ին հասանելի այլ Անձնական տեղեկատվության վրա;

(v) բարելավել հարթակների և Ծառայությունների օգտագործելիությունը;

(vi) նոր ապրանքների ստեղծում;

(vii) պաշտպանել Ձեր իրավունքները և ARMAUTO.AM-ի իրավունքները;

(viii) վիճակագրական տվյալների, մեծ տվյալների և այլ հետազոտությունների հավաքագրում, մշակում և ներկայացում;

(ix) Հարթակների և ծառայությունների, օգտատերերի, ARMAUTO.AM-ի կամ երրորդ անձանց համար անվտանգության սպառնալիքների բացահայտում, ներառյալ հարթակներն ու ծառայություններն օգտագործելով պայմանագրեր կնքելիս Ձեր պատշաճ ջանասիրությունը ստուգելը:

6. Ինչպե՞ս է ARMAUTO.AM-ն պաշտպանում Ձեր Անձնական տվյալները

Շատ դեպքերում Անձնական տվյալները մշակվում է ավտոմատ կերպով՝ առանց դրանց մուտք գործելու ARMAUTO.AM-ի աշխատակիցներից որևէ մեկի կողմից: Եթե նման մուտք է անհրաժեշտ, ապա այն կարող է տրամադրվել միայն ARMAUTO.AM-ի այն աշխատակիցներին, ովքեր դրա կարիքն ունեն իրենց առաջադրանքները կատարելու համար։ Տվյալների գաղտնիությունը պաշտպանելու և պահպանելու համար բոլոր աշխատակիցները պետք է հետևեն Անձնական տվյալների մշակման ներքին քաղաքականությանը և ընթացակարգերին: Նրանք նաև պետք է հետևեն անվտանգության բոլոր տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումներին՝ Ձեր Անձնական տվյալները պաշտպանելու համար:

ARMAUTO.AM-ը նաև ձեռնարկել է բավարար տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումներ՝ պաշտպանելու Անձնական տվյալները չարտոնված, պատահական կամ անօրինական ոչնչացումից, կորստից, փոփոխությունից, չարաշահումից, բացահայտումից կամ հասանելիությունից, ինչպես նաև մշակման այլ անօրինական ձևերից: Անվտանգության այս միջոցառումներն իրականացվել են՝ հաշվի առնելով տեխնոլոգիայի վիճակը, դրանց իրականացման ծախսերը, Անձնական տվյալների մշակման և բնույթի հետ կապված ռիսկերը:

7. Որտե՞ղ է պահվում և մշակվում Ձեր Անձնական տվյալները

Ձեր անձնական տվյալները կպահվեն Հայաստանի Հանրապետությունում:

Եթե Դուք գտնվում եք մի տարածքում, որտեղ Ձեր համաձայնությունը պահանջվում է Ձեր Անձնական տվյալների այլ իրավասություն փոխանցելու համար, ապա, օգտագործելով հարթակները կամ ծառայությունները, Դուք ARMAUTO.AM-ին տալիս եք Ձեր բացահայտ և միանշանակ համաձայնությունը տեղեկատվության նման փոխանցման կամ պահպանման և մշակման համար այլ նշված իրավասություններում, ներառյալ Հայաստանում:

8. Որքա՞ն ժամանակ ենք մենք պահպանում Ձեր անձնական տվյալները

ARMAUTO.AM-ը կպահի Ձեր Անձնական տվյալները այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է՝ հասնելու այն նպատակին, որի համար դրանք հավաքվել են կամ համապատասխանելու իրավական և կարգավորող պահանջներին:

Եթե ցանկանում եք, որ Ձեր Անձնական տվյալներից որևէ մեկը ջնջվի ARMAUTO.AM-ի տվյալների բազայից, կարող եք դիմել մեր մասնագետներին, նրանք կօգնեն Ձեզ լուծել այս խնդիրը:

9. Ձեր իրավունքները

9.1 Ին՞չ իրավունքներ ունեք

Եթե դա նախատեսված է կիրառելի օրենսդրությամբ, Դուք իրավունք ունեք մուտք գործելու Ձեր Անձնական տվյալները, որոնք մշակվում են ARMAUTO.AM-ի կողմից սույն Քաղաքականության համաձայն:

Եթե կարծում եք, որ ցանկացած տեղեկություն, որը ARMAUTO.AM-ն պահում է Ձեր մասին, սխալ է կամ թերի, կարող եք մուտք գործել Ձեր հաշիվ և ինքներդ ուղղել Ձեր Անձնական տվյալները:

Եթե պահանջվում է կիրառելի օրենքով, Դուք իրավունք ունեք.

• պահանջել ջնջել Ձեր Անձնական տվյալները կամ դրա մի մասը, ինչպես նաև հետ վերցնել Ձեր Անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը;

• պահանջել սահմանափակումներ Ձեր Անձնական տվյալների մշակման համար;

• դեմ լինել Ձեր Անձնական տվյալների մշակմանը, եթե դա պահանջվում է կիրառելի օրենքով:

ARMAUTO.AM-ը կկատարի այս պահանջները՝ համաձայն գործող օրենսդրության:

9.2 Ինչպե՞ս կարող եք օգտվել Ձեր իրավունքներից

Վերոնշյալ իրավունքներից օգտվելու համար խնդրում ենք մուտք գործել Ձեր հաշիվ, իսկ ինտերֆեյսում հատուկ գործառույթ չլինելու դեպքում դիմեք ARMAUTO.AM-ին:

10. Ինչպե՞ս ենք մենք օգտագործում cookie և նմանատիպ այլ տեխնոլոգիաներ

10.1 Ի՞նչ է cookie-ն և ինչո՞ւ է դրանք օգտագործում ARMAUTO.AM-ը:

Cookie-ին փոքր տվյալներ են, որոնք ստացվում և մշակվում են սարքի կողմից, որն օգտագործում եք հարթակներ մուտք գործելու համար: Cookie-ին պահում և ետ է ուղարկում հարթակներին տեղեկատվություն, որն օգնում է Ձեզ նավարկելու հարթակներում և թույլ է տալիս մեզ ժամանակի ընթացքում հիշել Ձեր նախապատվությունները, օրինակ՝ Ձեր բրաուզերի կարգավորումները կամ ճանաչել Ձեր հաշիվը: Cookie-ի, դրանց նկարագրության, օգտագործման նպատակների և դրանք կառավարելու հնարավոր ուղիների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք հետևել մեր cookie քաղաքականությանը:

Հարթակերն օգտագործում են cookie հետևյալ տեսակները.

• Խիստ անհրաժեշտ cookie / Տեխնիկական cookie. այս cookie-ները կարևոր են հարթակների շահագործման և Ձեզ Ծառայությունների մատուցման համար. ի թիվս այլ բաների, դրանք ARMAUTO.AM-ին թույլ են տալիս նույնականացնել Ձեր սարքաշարը և ծրագրակազմը, ներառյալ Ձեր բրաուզերի տեսակը;

• վիճակագրական/վերլուծական cookie. այս cookie-ները մեզ թույլ են տալիս ճանաչել օգտատերերին, հաշվել նրանց թիվը և հավաքել տեղեկություններ, ինչպիսիք են հարթակներում և Ծառայություններում Ձեր կատարած գործողությունները, ներառյալ Ձեր այցելած վեբ էջերի և ստացած բովանդակության մասին տեղեկությունները;

• տեխնիկական cookie. այս cookie-ները հավաքում են տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես են օգտատերերը փոխազդում հարթակների և Ծառայությունների հետ, ինչը թույլ է տալիս մեզ բացահայտել սխալները և փորձարկել նոր հնարավորություններ՝ հարթակների և ծառայությունների աշխատանքը բարելավելու համար;

• ֆունկցիոնալ cookie. այս cookie-ները մեզ թույլ են տալիս տրամադրել որոշակի հնարավորություններ՝ Ձեր հարթակներից օգտվելն ավելի հեշտ դարձնելու համար, օրինակ՝ պահպանելով Ձեր նախապատվությունները (օրինակ՝ լեզուն և գտնվելու վայրը);

• Գովազդային cookie. այս cookie-ները հավաքում են օգտատերերի, տրաֆիկի աղբյուրների, այցելած էջերի և Ձեզ ցուցադրվող գովազդների, ինչպես նաև այն գովազդի մասին, որը Ձեզ առաջնորդել է դեպի գովազդվող էջ: Նրանք թույլ են տալիս ցուցադրել գովազդներ, որոնք կարող են Ձեզ հետաքրքրել՝ հիմնվելով Ձեր մասին հավաքագրված Անձնական տվյալների վերլուծության վրա: Դրանք օգտագործվում են նաև վիճակագրական և հետազոտական նպատակներով:

10.2 Որքա՞ն ժամանակ են cookie-ները պահվում Ձեր սարքում

ARMAUTO.AM-ն օգտագործում է cookie պարունակվող տեղեկատվությունը միայն վերը նշված նպատակների համար, որից հետո հավաքագրված տվյալները կպահվեն Ձեր սարքում այնպիսի ժամանակահատվածով, որը կարող է կախված լինել cookie-ի համապատասխան տեսակից, բայց չգերազանցելով դրանց նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ ժամկետը, որից հետո դրանք ավտոմատ կերպով կհեռացվեն Ձեր համակարգից։

11. Սույն Քաղաքականության թարմացումները

Այս քաղաքականությունը կարող է փոփոխության ենթարկվել: ARMAUTO.AM-ն իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել իր հայեցողությամբ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, այն դեպքերում, երբ համապատասխան փոփոխությունները վերաբերում են գործող օրենսդրության փոփոխություններին, ինչպես նաև, երբ համապատասխան փոփոխությունները կապված են հարթակների և ծառայությունների գործունեության փոփոխության հետ:

ARMAUTO.AM-ը պարտավորվում է առանց Ձեր ծանուցման չկիրառել էական փոփոխություններ, չկիրառել սույն Քաղաքականությամբ սահմանված Ձեր իրավունքների նկատմամբ լրացուցիչ սահմանափակումներ: Նման փոփոխությունների մասին կտեղեկացվեք: Համապատասխան ծանուցումները կարող են ցուցադրվել հարթակում կամ ծառայություններում (օրինակ՝ թռուցիկ պատուհանի կամ դրոշակի միջոցով) մինչև այդպիսի փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելը: Կամ կարող են ուղարկվել Ձեզ այլ հաղորդակցման ուղիներով:

Սույն Քաղաքականությունը կազմված է հայերենով և որոշ դեպքերում կարող է տրամադրվել՝ այլ լեզվով վերանայման համար: Քաղաքականության հայերեն տարբերակի և Քաղաքականության այլ լեզվով տարբերակի միջև անհամապատասխանության դեպքում կիրառվում են Քաղաքականության հայերեն տարբերակի դրույթները: