mcyandex

«ARMAUTO.AM» Օգտագործման համաձայնագիր

Հրապարակման ամսաթիվ՝ ապրիլի 14, 2022 թ.

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ ապրիլի 14, 2022 թ.


1. Տերմիններ և սահմանումներ

1.1. Սույն Օգտատիրոջ Համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) համար հետևյալ տերմիններն ունեն հետևյալ նշանակությունները.

1.1.1. Հարթակ՝ ինտերնետ-ռեսուրս, որը տեղակայված է ինտերնետում ARMAUTO.AM տիրույթում: Հարթակը, կախված կոնտեքստից, նշանակում է նաև հարթակի ծրագրային ապահովում, հարթակի դիզայն (գրաֆիկական դիզայն), Տվյալների բազա, հարթակի ցանկացած բաժին (ենթաբաժին) (հայտարարություններ և այլն), ինչպես նաև տեղեկատվություն՝ տեղադրված հարթակում հարթակի ադմինիստրացիայի և Օգտատերերի կողմից:

1.1.2. Հարթակի ադմինիստրացիա՝ ARMAUTO.AM, որն ունի հարթակի հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները, ներառյալ հարթակի կառավարումը և հարթակի դոմեն անունն օգտագործելը:

1.1.3. Գրանցում՝ հարթակում Օգտատիրոջ ակկաունտ ստեղծելու գործընթացն է:

1.1.4. Մուտք՝ գրանցված Օգտատիրոջ նույնականացման գործընթացն է՝ մուտքագրելով Օգտատիրոջ Email-ը (կամ այլ տվյալներ) և գաղտնաբառը՝ հարթակի փակ բաժիններից և հարթակի հավելյալ ֆունկցիոնալից օգտվելու թույլտվություն ստանալու համար:

1.1.5. Օգտատեր՝ անձ, ով անցել է Գրանցման ընթացակարգը: Ըստ սույն Համաձայնագրի Օգտատերը նաև հասկացվում է որպես անձ, ով չի անցել Գրանցման ընթացակարգը, բայց մուտք է գործում հարթակ և/կամ օգտագործում և/կամ օգտագործել է այն:

1.1.6. Դիլեր՝ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որը հարթակում առևտրային գործունեություն է իրականացնում հարթակի ադմինիստրացիայի հետ համապատասխան համաձայնագրի հիման վրա և սահմանված կարգով գրանցված է որպես Օգտատեր՝ որոշակի դեպքերում օգտվելով հարթակի լրացուցիչ ֆունկցիոնալից: Դիլերը ենթակա է սույն Համաձայնագրի բոլոր կանոններին, որոնք սահմանված են այլ Օգտատերերի համար:

1.1.7. Առևտրային գործունեություն՝ Հարթակի ոչ եզակի օգտագործումը շահույթ ստանալու նպատակով, օրինակ՝ մի քանի հայտարարություն տեղադրելով նույն կոնտակտային տվյալներով կամ նույն անձի կողմից, կամ որոշակի քանակությամբ հայտարարություն տեղադրելուց հետո մեկ կատեգորիայում: Հարթակի ադմինիստրացիան կարող է ինքնուրույն որոշել հարթակի Օգտատերերի կողմից առևտրային գործունեություն իրականացնելու փաստը:

1.1.8. Օգտատիրոջ ակկաունտը / Դիլերի ակկաունտը՝ Հարթակի հատուկ ենթաբաժին է, որը թույլ է տալիս Օգտատիրոջը օգտվել հարթակի որոշակի ֆունկցիոնալից, ինչպես նաև ստանալ թույլտվություն ակկաունտի տակ տեղադրված Օգտատիրոջ անձնական տվյալները և այլ տեղեկությունները ստանալու համար: Դիլերը, առանձին դեպքերում, ստանում է մուտք դեպի առանձին ակկաունտ՝ լրացուցիչ ֆունկցիոնալով:

1.1.9. Օգտատիրոջ անձնական տվյալներ՝ ցանկացած տեղեկատվություն, որը Օգտատերը տրամադրում է իր մասին գրանցվելիս (Օգտատերի ակկաունտ ստեղծելիս) կամ հարթակի օգտագործման գործընթացում, ներառյալ Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, ինչպես նաև տեղեկատվություն, որն այդ գործընթացում ավտոմատ կերպով փոխանցվում է հարթակի ադմինիստրացիային հարթակն օգտագործելու ժամանակ՝ Օգտատերի ծրագրային ապահովումը, ներառյալ IP հասցեն, cookie տվյալները, Օգտատիրոջ բրաուզերի մասին տեղեկությունները, Օգտատիրոջ սարքերի աշխարհագրական տվյալները, հարթակում Օգտատիրոջ գործողությունների վերաբերյալ տվյալները, ինչպես նաև այլ տվյալներ Օգտատիրոջ մասին:

1.1.10. Տեղեկություն — Օգտատիրոջ կամ հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից հարթակում տեղադրված (տեղադրված) ցանկացած տեղեկություն, ներառյալ՝ մեքենաների վաճառքի հայտարարությունները և նրանց հատկացված նշանները, ֆորումի հաղորդագրությունները, Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, այլ հարթակների հղումները, ցանկացած տեքստ: հաղորդագրություններ, լուսանկարներ (պատկերներ), աուդիո և/կամ վիդեո աշխատանքներ, համակարգչային ծրագրեր, հարթակի ձևավորում և այլն։

1.1.11. Տվյալների բազա — Հարթակում տեղադրված տեղեկատվության մի շարք: Հարթակում տեղադրված ողջ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև տեղեկատվության ընտրությունը, խմբավորումը և դասավորությունը հարթակի ադմինիստրացիայի և (կամ) հեղինակային իրավունքի այլ սեփականատերերի մտավոր սեփականությունն են:

1.1.12. Արգելափակում — Օգտատիրոջ կողմից հարթակի ռեսուրսների մուտքի ժամանակավոր դադարեցում, որոշ դեպքերում թույլտվության արգելքով:

1.1.13. Սառեցում — Հարթակում տեղեկատվության ցուցադրման դադարեցում (ինքնին տեղեկատվությունը, օրինակ՝ հայտարարությունը հասանելի է Օգտատերերին՝ փոփոխման և խմբագրման համար):

1.1.15. Մոդերատոր — Օգտատեր, ով համեմատած հարթակի այլ Օգտատերերի հետ, ունի ավելի լայն իրավունքներ, որոնք տրամադրվում են հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով:

1.1.16. Վերավաճառք — դա հարթակի օգտագործումն է՝ ավտոմեքենայի վաճառքը գովազդելու համար.

• որը գրանցված չէ Օգտատիրոջ մոտ և/կամ որի վաճառքի հայտարարությունն արդեն տեղադրվել է հարթակում նախորդ երեք ամիսների ընթացքում;

• Հարթակի ադմինիստրացիան կարող է ինքնուրույն որոշել Օգտատերերի կողմից վերավաճառքի փաստը՝ այլ չափանիշների համաձայն:

1.1.17. «Միայն ARMAUTO.AM-ում» — Տրանսպորտային միջոցի վաճառքի հայտարարույթյանը Օգտատիրոջ կողմից հատկացված նշանը, որի վերաբերյալ Օգտատերը հայտարարություն ստեղծելիս կամ խմբագրելիս նշել է, որ տեղադրումն իրականացվում է միայն ARMAUTO.AM-ում: Հայտարարությունները, որոնք ստացել են «Միայն ARMAUTO.AM-ում» հատկանիշը, կարող են ընդգծվել հատուկ տեքստով և/կամ գրաֆիկական նշումով: Միևնույն ժամանակ, հատուկ տեքստով և/կամ գրաֆիկական նշումով նման հայտարարությունների ընդգծումը երաշխավորված չէ և կարող է տեղի ունենալ նաև ուշացումով:

1.1.18. «Վաճառվում է սեփականատիրոջ կողմից» — հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից սույն Համաձայնագրի 6.14 կետի պայմաններով տրանսպորտային միջոցի վաճառքի հայտարարությանը հատկացված նշան: Նշանը տեղեկացնում է, որ հայտարարությունը տեղադրած Օգտատերը հարթակի ադմինիստրացիային է տրամադրել վարորդական իրավունքի և տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի պատճենը, որի լրիվ անվանումը նույնն է, և այն տեղեկատվությունը, որը համապատասխանում է տվյալ հայտարարությունում նշված տեղեկատվությանը:

1.1.18.1. «Ստուգված դիլեր» — Տրանսպորտային միջոցի վաճառքի հայտարարությանը հատկացված նշան: Նշանը տեղեկացնում է, որ հայտարարությունը տեղադրած Օգտատերը անցել է Դիլեր դառնալու ստուգման գործնթացը, հաստատել է իր Դիլերական գործունեությունը և գրանված է հարթակում որպես Դիլեր:

1.1.19. Նշան — նշանակում, որը կարող է ուղեկցել հարթակում տրանսպորտային միջոցի վաճառքի հայտարարությանը, որն արտացոլում է Օգտատիրոջը տրված հատուկ բնութագրերը (հատկանիշները):

Նշանի բովանդակությունը միայն հղման համար է և չի նշում հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից որևէ հայտարարություն, հավաստիացում կամ երաշխիք: Հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի իր հայեցողությամբ չեղյալ համարել հատուկ առանձնահատկությունների հանձնումը ընդհանրապես:

Որոշ Հատկությունների տեղադրումը կարող է պարտադիր լինել և ենթակա չէ բացառման՝ Օգտատերերի խնդրանքով:

Նշան նշանակելու նպատակով հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի մշակել Օգտատերերի անձնական տվյալները՝ սույն Համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան:

1.2. Ցանկացած տերմին և հասկացություն, որն օգտագործվում է սույն Համաձայնագրում և չի արտացոլվում «Պայմաններ և սահմանումներ» բաժնում, կմեկնաբանվի համաձայն սույն Համաձայնագրի տեքստից բխող իմաստի: Եթե տերմինի կամ հասկացության իմաստը չի կարող որոշվել սույն Համաձայնագրի տեքստից, ապա համապատասխան տերմինի կամ հասկացության իմաստը որոշվում է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ գործող օրենսդրության կամ համացանցում հաստատված պրակտիկայի հիման վրա։

2. Սույն համաձայնագրի ընդհանուր դրույթները

2.1. Սույն Համաձայնագիրը սահմանում է հարթակից օգտվելու կանոններն ու պայմանները, հարթակում տեղեկատվություն տեղադրելու և այդ տեղեկատվության օգտագործման կարգը և հանդիսանում է Համաձայնագիր Օգտատիրոջ և հարթակի ադմինիստրացիայի միջև:

2.2. Հարթակ մուտք գործելը, հարթակի օգտագործումը և/կամ Օգտատիրոջ կողմից հարթակում որևէ այլ գործողություն կատարելը նշանակում է, որ Օգտատերը ընդունում և պարտավորվում է պահպանել սույն Համաձայնագրի բոլոր պայմանները առանց վերապահումների և բացառությունների: Օգտատիրոջ գրանցումը հարթակում հնարավոր է միայն Օգտատիրոջ կողմից սույն Համաձայնագրի ընդունման լրացուցիչ հաստատմամբ: Եթե Օտատերը համաձայն չէ Պայմանագրի պայմաններին, ապա նա պետք է անհապաղ դադարեցնի հարթակի օգտագործումը:

3. Գրանցումը հարթակում

3.1. Հարթակի բոլոր հնարավորություններին հասանելիություն ստանալու համար անձը պետք է գրանցման ընթացակարգը կատարի հարթակում հետևյալ եղանակներից մեկով.

3.1.1. Կատարել մի շարք հաջորդական գործողություններ գրանցման ձևը լրացնելու համար, որի արդյունքում Օգտատիրոջ համար կստեղծվի եզակի ակկաունտ, կամ

3.1.2. Կատարել մի շարք հաջորդական գործողություններ՝ հարթակ մուտք գործելու համար հարթակի միջոցով կամ օգտագործելով Facebook, Google և այլ սոցիալական ծառայությունների ակկաունտները, ինչի արդյունքում անձը դառնում է գրանցված Օգտատեր:

3.2. Ցանկացած Օգտատեր իրավունք ունի ունենալ միայն մեկ ակկաունտ հարթակում: Եթե Օգտատերը խախտում է այս կանոնը, հարթակի ադմինիստրացիան կարող է արգելափակել Օգտատիրոջ ակկաունտները (ներառյալ Հաճախորդի Անձնական ակկաունտ(ներ)ը կամ սահմանափակել Օգտատիրոջ կողմից հարթակի օգտագործման ֆունկցիոնալությունը և/կամ նման օգտագործման պայմանները և/կամ ջնջել Օգտատիրոջ տեղեկությունները):

3.3. Որպես Դիլեր գրանցվելու և Հաճախորդի Անձնական ակկաունտ մուտք ստանալու համար հարթակում գրանցման ընթացակարգն անցած Օգտատերը պետք է կատարի մի շարք որոշակի գործողություններ (մանրամասների համար՝ https://www.armauto.am/dealer:

3.4. Օգտատերը համաձայնում է գրանցման ձևում տրամադրել իր մասին ճշմարիտ, ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն և այդ տեղեկատվությունը թարմացնել: Եթե այս տեղեկատվությունը փոխվի, Օգտատերը պարտավորվում է հնարավորինս շուտ փոխել այն: Միևնույն ժամանակ, Օգտատերը համաձայն է, որ հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի, բայց ընդհանուր առմամբ պարտավոր չէ ստուգել Օգտատիրոջ կողմից իր մասին տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտությունը կամ վերահսկողություն իրականացնել Օգտատիրոջ իրավունակության նկատմամբ:

3.5. Հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի սահմանափակել Օգտատիրոջ մուտքը դեպի հարթակի բոլոր կամ որոշ առանձնահատկություններ, ջնջել Օգտատիրոջ տեղեկատվությունը, եթե Օտատերը սխալ տեղեկատվություն է տրամադրել իր մասին, կամ հարթակի ադմինիստրացիան հիմքեր կունենա ենթադրելու, որ տրամադրված տեղեկատվությունը Օգտատերը իր մասին անվստահելի է, թերի, ոչ ճշգրիտ, խախտում է սույն Համաձայնագրերի պայմանները կամ Օգտատերը օգտագործում է ուրիշի տվյալները:

3.6. Հարթակի ադմինիստրացիան իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի պահանջել Օգտատիրոջից հաստատել Օգտատիրոջ տրամադրած տեղեկատվությունը իր մասին և խնդրել այդ կապակցությամբ օժանդակ փաստաթղթեր (մասնավորապես՝ անձը հաստատող փաստաթղթեր): Եթե նշված փաստաթղթերը տրամադրված չեն, կամ եթե Օգտատիրոջ՝ իր կողմից տրամադրված փաստաթղթերում նշված տեղեկությունները չեն համապատասխանում Օգտատիրոջ կողմից հարթակում իր մասին նշված տեղեկատվությանը, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ Օգտատիրոջ կողմից իր մասին նշված տեղեկատվությունը՝ հարթակը թույլ չի տալիս նույնականացնել Օգտատիրոջը, հարթակի ադմինիստրացիան կարող է իր հայեցողությամբ ձեռնարկել 3.5 կետով նախատեսված միջոցները:

3.7. Օգտատիրոջ տրամադրած տեղեկատվությունը հաստատելու համար հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի առերես ստուգել Օգտատիրոջ կողմից հարթակում վաճառքի համար առաջարկված ավտոմեքենան, ինչպես նաև մեքենայի բնօրինակ փաստաթղթերը: Ստուգումը կարող է իրականացվել հարթակի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչների կողմից՝ հարթակի ադմինիստրացիայի նախաձեռնությամբ, և Օգտատիրոջ դեմ երրորդ կողմերից բողոքներ ստանալու հետ կապված՝ հարթակում նրա կողմից տեղադրված տեղեկատվության հետ: Ստուգումը կարող է իրականացվել նաև հարթակի ադմինիստրացիայի ներկայացուցչի կողմից՝ առանց հարթակի ադմինիստրացիայի հետ իր հարաբերությունների մասին տեղեկությունների և առանց ստուգման մասին ծանուցման (օգտագործելով «գաղտնի գնորդ» մեթոդը):

Ստուգման ընթացքում Օգտատերը, որը ծանուցվել է հարթակի Ադմինիստրացիայի ներկայացուցչի կողմից ստուգման մասին, պարտավոր է հարթակի ադմինիստրացիայի ներկայացուցչին տրամադրել մուտք դեպի մեքենա և տրամադրել պահանջվող փաստաթղթերը ստուգման համար:

Ստուգման ընթացքում հարթակի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչն իրավունք ունի լուսանկարել մեքենան և Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված փաստաթղթերը: Ֆոտոֆիքսացիայի արդյունքում ստացված պատկերները պահվում և մշակվում են սույն Համաձայնագրի 5-րդ բաժնում նշված պայմաններով` սույն Համաձայնագրի կատարման, ինչպես նաև հարթակի ադմինիստրացիայի իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու նպատակով: Չեկը հանձնելուց ակնհայտ խուսափելու, ստուգման ընթացքում մեքենային կամ փաստաթղթերին հասանելիություն չտրամադրելու, Օգտատիրոջ կողմից հարթակում կեղծ, սխալ, հնացած տեղեկատվության տեղադրման հաստատман դեպքում հարթակի ադմինիստրացիան իր հայեցողությամբ կարող է ձեռնարկել 3.5 կետով նախատեսված միջոցները. Համաձայնագրեր.

4. Մուտք հարթակ

4.1. Օգտատիրոջ կողմից հարթակում իր Հաշվի ներքո կատարված գործողությունները, որոնք մուտքագրվել են երրորդ կողմի ծառայությունների հավատարմագրերի կամ էլ. փոստի հասցեի միջոցով կամ մնացած թույլտվություների միջոցով, կհամարվեն կատարված Օգտատիրոջ անունից՝ որպես ակկաունտի սեփականատեր: Օգտատերը բացառապես պատասխանատվություն է կրում հարթակում իր կատարած բոլոր գործողությունների համար, ինչպես նաև հարթակում կատարված բոլոր գործողությունների համար՝ Օգտատիրոջ ակկաունտն օգտագործող այլ անձանց կողմից:

4.2. Օգտատերը պարտավորվում է չհրապարակել, չփոխանցել իր մուտքն ու գաղտնաբառը երրորդ կողմերին և ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը, որպեսզի իր մուտքն ու գաղտնաբառը հասանելի չլինեն երրորդ անձանց: Օգտատերը բացառապես պատասխանատու է իր գաղտնաբառի անվտանգության, ինչպես նաև այն բոլոր հետևանքների համար, որոնք կարող են առաջանալ դրա չարտոնված և/կամ այլ օգտագործման արդյունքում: Օգտատերը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել հարթակի ադմինիստրացիային հարթակում մուտքի և գաղտնաբառի օգտագործմամբ չարտոնված (Օգտատիրոջ կողմից չլիազորված) թույլտվության և/կամ իր գաղտնաբառի գաղտնիության ցանկացած խախտման (խախտման կասկածների) մասին:

5. Օգտատիրոջ անձնական տվյալներ

5.1. Հարթակի ադմինիստրացիան մշակում է հարթակում նրա կողմից նշված Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, որոնք փոխանցվել են հարթակի ադմինիստրացիային՝ 3.6 կետի հիման վրա: Համաձայնագրեր, ներառյալ Օգտատիրոջ հաշվի տվյալները, ծառայությունում Օգտատիրոջ գործունեության տվյալները, բաց աղբյուրների տվյալները:

Օգտատերը համաձայնում է, որ Օգտատիրոջ ակկաունտում (Դիլերի անձնական ակկաունտ) պարունակվող իր անձնական տվյալները հրապարակայնորեն հասանելի են, և հարթակի ցանկացած Օգտատեր կարող է ծանոթանալ դրան, բացառությամբ Անձնական տվյալների, որոնց մուտքը Օգտատերը կարող է սահմանափակել, եթե հարթակի համապատասխան ֆունկցիոնալությունը հասանելի է:

Օգտատիրոջ կողմից նշված տեղեկատվությունը (ներառյալ Անձնական տվյալները), որը հրապարակվել է Օգտատիրոջ կողմից և հասանելի է հարթակում, ենթակա է ցուցադրման մարդկանց անսահմանափակ շրջանակի համար բացառապես հարթակի ֆունկցիոնալությունը ապահովելու նպատակով: Օգտատիրոջ կողմից հարթակում տեղադրված տեղեկատվությունը նախատեսված չէ երրորդ անձանց կողմից դրա հավաքագրման և հետագա տարածման համար՝ առանց Օգտատիրոջ առանձին համաձայնություն ստանալու:

5.2. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները մշակվում են հարթակի ֆունկցիոնալությունը ապահովելու, հարթակի օգտագործման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ հետադարձ կապ ապահովելու, Համաձայնագրի պահանջներին համապատասխանությունն ապահովելու, ինչպես նաև հարթակի ադմինիստրացիայի օրինական շահերի ապահովման և այլ հարցերի համար:

5.3. Օգտատերը պարտավորվում է հարթակում չտեղադրել այլ անձանց անձնական տեղեկությունները և չօգտագործել այլ Օգտատերերի անձնական տվյալները որևէ կերպ, որը չի համապատասխանում ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրության պահանջներին՝ օգուտներ քաղելու և/կամ ցանկացած այլ նպատակի դեպքում, որը չի համապատասխանում հարթակի և սույն Համաձայնագրի ստեղծման կանոններին:

5.4. Օգտատերը կարող է ցանկացած պահի փոխել (թարմացնել, լրացնել) կամ ջնջել իր կողմից տրամադրված Անձնական տեղեկատվությունը կամ դրա մի մասը, եթե համապատասխան գործառույթը հասանելի է հարթակում:

5.5. Օգտատերը համաձայն է և հաստատում է, որ հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի պահպանել Օգտատերերի միջև փոխգործակցության պատմությունը հարթակի համապատասխան գործառույթների միջոցով՝ սույն Համաձայնագրի համապատասխանությունը վերահսկելու, հարթակի ֆունկցիոնալության որակը բարելավելու և այլնի համար։ Հարթակի ադմինիստրացիայի և նրանց կողմից ներգրավված անձանց մուտքը փոխգործակցության պատմություն հնարավոր է նշված նպատակներով, ինչպես նաև փոխգործակցության մասնակիցների խնդրանքով և օրենքով սահմանված դեպքերում:

6. Հարթակում տեղեկատվության տեղադրում

6.1. Հարթակում տեղադրելով Տեղեկատվություն՝ Օգտատերը երաշխավորում է, որ ունի բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները հարթակում տեղեկատվություն տեղադրելու համար: Եթե Օգտատերը չունի համապատասխան իրավունքներ հարթակում որևէ Տեղեկություն տեղադրելու համար, Օգտատերը պարտավորվում է չհրապարակել այդ տեղեկատվությունը:

6.2. Հարթակում տեղեկատվություն տեղադրելիս Օգտատերը պարտավորվում է.

6.2.1. Հարթակում չհրապարակել կամ հարթակի միջոցով որևէ տեղ ուղարկել հետևյալ տեղեկատվությունը.

• երրորդ անձանց զրպարտիչ, վիրավորական, պատիվը նվաստացնող և/կամ սպառնալիքներ պարունակող;

• ունենալով երրորդ անձանց վնաս պատճառելու միակ նպատակը;

• քաղաքացիների անձնական կյանքի, և հասարակական կարգի իրավունքի խախտում;

• ռասայի, էթնիկական պատկանելության, սեռի, կրոնի, սոցիալական կարգավիճակի, սեռական կողմնորոշման կամ այլ հատկանիշների հիման վրա մարդկանց նկատմամբ խտրականության խթանում;

• ծայրահեղական նյութեր պարունակող, սահմանադրական կարգի փոփոխության քարոզչություն և/կամ կոչեր, պատերազմ, կրոնական, ռասայական կամ էթնիկ ատելություն սանձազերծող, ատելություն հրահրելու փորձեր կամ բռնության կոչեր պարունակող;

• պարունակում է պոռնոգրաֆիկ նյութեր կամ բարոյականությունը վիրավորող այլ նյութեր;

• վիրավորել քաղաքացիների կրոնական զգացմունքները;

• ինչ-որ մեկի շահերից ելնելով ստեղծված տեղեկատվություն, որը չի համապատասխանում հարթակի ստեղծման նպատակներին:

• Հարթակում չհրապարակել կամ հարթակի միջոցով/միջոցով որևէ տեղ չուղարկել այլ տեղեկատվություն, որը չի համապատասխանում ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրությանը և/կամ սույն Համաձայնագրին:

6.2.2. Չհրապարակել Տեղեկատվություն հարթակում, շրջանցելով հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից սահմանված տեղեկատվության տեղադրման կարգը:

6.2.3. Հարթակում և/կամ հարթակի միջոցով չտարածել համակարգչային վիրուսներ կամ համակարգչային այլ կոդեր, ֆայլեր կամ ծրագրեր, որոնք նախատեսված են խախտելու, փոփոխելու, արգելափակելու, ոչնչացնելու կամ սահմանափակելու որևէ համակարգչային կամ հեռահաղորդակցական սարքավորման կամ ծրագրի գործառույթը չարտոնված մուտքի համար, ինչպես նաև սերիական առևտրային ծրագրային արտադրանքների և դրանց ստեղծման ծրագրերի համարները, մուտքերը, գաղտնաբառերը և հարթակ չարտոնված մուտք ստանալու այլ միջոցներ, ինչպես նաև ինտերնետում վճարովի ռեսուրսներ:

6.2.4. Չհրապարակել կամ այլ կերպ օգտագործել հարթակում մտավոր սեփականության իրավունքով պաշտպանված տեղեկատվությունը (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, որը ազդում է որևէ արտոնագրի, ապրանքային նշանի, հեղինակային իրավունքի և/կամ հարակից իրավունքների վրա), և օրենքով պաշտպանված այլ տեղեկություններ՝ առանց համապատասխան իրավունքների և թույլտվությունների:

6.2.5. Հարթակում չհրապարակել առևտրային բնույթի տեղեկատվություն, բացառությամբ այն վայրերի և ծառայությունների, որոնք հատուկ նախագծված են դրա համար հարթակի ադմինիստրացիայի թույլտվությամբ:

6.2.6. Հարթակում չտեղադրել այլ ինտերնետային ռեսուրսների հղումներ, որոնց բովանդակությունը հակասում է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրության և/կամ սույն Համաձայնագրի պահանջներին:

6.2.7. Չտարածել սպամ հարթակում և/կամ հարթակի միջոցով, շղթայական նամակներ, ինտերնետ եկամուտների համակարգեր, բուրգային սխեմաներ, բազմամակարդակ մարքեթինգ, էլեկտրոնային փոստի բիզնեսներ:

6.2.8. Չգրանցվել և հարթակում գործողություններ չկատարել այլ իրական կամ գոյություն ունեցող անձի անունից, չնշել երրորդ անձանց անձնական տվյալները, չօգտագործել երրորդ անձանց անօրինական ներկայացուցչության որևէ ձև և մեթոդ:

6.2.9. Չտեղադրել տեղեկատվություն, որը կապված չէ հարթակի նպատակների, դրա կողմից մատուցվող ծառայությունների և (կամ) դրա բաժինների թեմայի հետ, ներառյալ տրանսպորտային միջոցների վաճառքի հայտարարություններում չտեղադրել տեղեկատվություն, որն ուղղակիորեն չի վերաբերում վաճառվող մեքենայի բնութագրերի նկարագրության հետ, ներառյալ ցանկացած երրորդ կողմ, ինչպես նաև կատակերգական, ծաղրական, սադրիչ, անձնական, քարոզչական բնույթի տեղեկատվություն և այլն:

6.3. Հարթակի ադմինիստրացիան Օգտատիրոջը հնարավորություն է ընձեռում տեղադրել տեղեկություններ հարթակում և օգտվել հարթակի ծառայություններից բացառապես հարթակի և Հավելվածի տրամադրված ֆունկցիոնալության շրջանակներում: Օգտատերը համաձայն է, որ հարթակում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործումը այլ ծառայություններում կամ այլ հարթակներում թույլատրվում է միայն հարթակի ադմինիստրացիայի նախնական թույլտվությամբ:

6.3.1. Հարթակի ադմինիստրացիան Օգտատիրոջը տրամադրում է հարթակը «ինչպես կա» և չի երաշխավորում հարթակի անխափան, արագ, հուսալի և առանց սխալների աշխատանքը:

6.4. Օգտատիրոջ կողմից հարթակում տեղադրված ցանկացած տեղեկատվություն, համապատասխանաբար, պատկանում է այդ Օգտատիրոջը կամ համապատասխան երրորդ կողմին: Հարթակում Տեղեկություններ տեղադրելով՝ Օգտատերը հաստատում է, որ ունի դրա համար անհրաժեշտ բոլոր իրավունքներն ու լիազորությունները:

Տեղեկությունները հրապարակելով՝ Օգտատերը համաձայնում է, որ այդ տեղեկատվությունը, ներառյալ Օգտատիրոջ կողմից նշված կոնտակտային տվյալները, մեքենայի տվյալները, հասանելի կլինեն մարդկանց անսահմանափակ շրջանակի համար ամբողջ աշխարհում: Հարթակի ադմինիստրացիան չի երաշխավորում, որ տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել բացառապես հարթակի ֆունկցիոնալությունն օգտագործելու նպատակով, և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց գործողությունների համար՝ տեղեկատվությունը պատճենելու և մշակելու համար հարթակի օգտագործման հետ չկապված նպատակներով:

6.5. Հարթակում տեղեկատվություն տեղադրելով, այդ թվում՝ օգտագործելով Հավելվածի գործառույթները, Օգտատերը ինքնաբերաբար, անվճար, անվերապահորեն և անվերադարձ հարթակի ադմինիստրացիային շնորհում է ոչ բացառիկ իրավունք՝ օգտագործելու այդպիսի տեղեկատվությունը ամբողջ աշխարհում անսահմանափակ ժամկետով՝ հարթակի ադմինիստրացիայի հայեցողությամբ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, վերարտադրումը, պատճենումը, ընտրությունը, համակարգումը, վերափոխումը, փոփոխումը, խմբագրումը, թարգմանությունը, հրապարակումը, տարածումը (մասնակի կամ ամբողջությամբ) ցանկացած օրինական եղանակով, ինչպես նաև օգտագործման համար հեռարձակման և մալուխի միջոցով: Նաև հարթակում տեղեկություններ տեղադրելով, Օգտատերը հաստատում է, որ ունի համապատասխան իրավունքներ և իրավասություններ՝ տրամադրելու հարթակի ադմինիստրացիային վերը նշված տեղեկատվությունը օգտագործելու ոչ բացառիկ իրավունքը: Հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի օգտագործել համապատասխան տեղեկատվությունը ինչպես այդ տեղեկատվության հեղինակի անունով, այնպես էլ առանց հեղինակի անվան (հեղինակի անունը կլինի այն Օգտատիրոջ անունը, ով տեղադրել է տեղեկատվությունը, որը նա նշել է հարթակում գրանցման ժամանակ կամ Հաշվի կարգավորումներում): Հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի սույն կետում նշված իրավունքները փոխանցել երրորդ անձանց:

6.6. Հարթակի ադմինիստրացիան որևէ պատասխանատվություն չի կրում Օգտատերերի կողմից հարթակում տեղադրված տեղեկատվության ճշտության և օրինականության համար:

Հարթակի ադմինիստրացիան կարող է (բայց պարտավոր չէ) փոփոխություններ կատարել հայտարարության բովանդակության մեջ Օգտատիրոջ կողմից տեղադրված տեղեկատվության մեջ ակնհայտ սխալների և անճշտությունների առկայության դեպքում: Կատարված փոփոխությունների հետ անհամաձայնության դեպքում Օգտատերը պարտավոր է անհապաղ կապ հաստատել հարթակի ադմինիստրացիայի հետ՝ բացատրելով և հիմնավորելով իր դիրքորոշումը:

6.7. Հարթակի ադմինիստրացիան չի ստուգում և չունի տեխնիկական և փաստացի հնարավորություն՝ ստուգելու Օգտատիրոջ կողմից հարթակում տեղադրված ողջ տեղեկատվությունը ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրության պահանջներին և սույն Համաձայնագրի դրույթներին համապատասխանության համար, քանի որ ստուգումը անհնարին կդարձնի հարթակի շահագործումը: Այնուամենայնիվ, հարթակի ադմինիստրացիան կարող է դա անել ցանկացած ժամանակ՝ իր հայեցողությամբ, այդ թվում՝ 3.6, 3.7 կետերով նախատեսված կարգով:

6.8. Վիճելի իրավիճակի դեպքում Օգտատիրոջ վրա է դրվում ապացուցելու պարտականությունը, որ Օգտատիրոջ կողմից տեղադրված տեղեկատվությունը չի խախտում որևէ մեկի իրավունքները:

6.9. Հարթակի ադմինիստրացիան իր հայեցողությամբ կարող է հրաժարվել տեղադրել, ջնջել և/կամ խմբագրել ցանկացած տեղեկություն, որը Օգտատերը պատրաստվում է տեղադրել/տեղադրել է հարթակում, այդ թվում՝ առանց բացատրության:

6.10. Կիրառելի օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում հարթակի ադմինիստրացիան համարում է Օգտատիրոջ կողմից հարթակում տեղադրված տեղեկատվությունը, որին Օգտատերը սահմանափակել է մուտքը երրորդ անձանց համար՝ օգտագործելով հարթակի ֆունկցիոնալությունը, որպես Օգտատիրոջ առևտրային գաղտնիք: Հարթակի ադմինիստրացիան պարտավորվում է նման տեղեկատվությունը չփոխանցել երրորդ անձանց (բացառությամբ Ադմինիստրացիայի հետ փոխկապակցված անձանց միջև այդպիսի տեղեկատվության փոխանցման դեպքերի կամ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգի շրջանակներում):

6.11. Որոշ տեսակի տեղեկատվության (տրանսպորտային միջոցների վաճառքի մասին հայտարարություններ, ինչպես նաև Ֆորումում տեղադրված տեղեկատվությունը) տեղադրումը լրացուցիչ կարգավորվում է սույն Համաձայնագրի համապատասխան բաժիններով, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերով, որոնց Օգտատերը համաձայնում է համապատասխան տեղեկատվությունը տեղադրելիս:

6.12. Հարթակի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում ավտոմեքենայի վաճառքի հայտարարություն ստեղծելիս կամ խմբագրելիս Օգտատիրոջ կողմից նշելու, որ տեղադրումն իրականացվում է միայն ARMAUTO.AM-ում: Նման հայտարարություն նշանակելիս «Միայն ARMAUTO.AM-ում» նշանը չի նշում հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից որևէ հայտարարություն, հավաստիացում կամ երաշխիք այն մասին, որ հարթակի նման այլ վեբ ռեսուրսներում այս մեքենայի վաճառքի մասին հայտարարություն չկա: Հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի իր հայեցողությամբ չեղարկել «Միայն ARMAUTO.AM»-ի ցուցանակի նշանակումը, եթե պարզվի, որ ավտոմեքենայի վաճառքի հայտարարությունը տեղադրվել է հարթակի նման այլ վեբ ռեսուրսներում:

6.13. «Վաճառվում է սեփականատիրոջ կողմից» նշանը հաստատում է, որ հարթակի ադմինիստրացիային տրամադրվել են սույն Համաձայնագրի 1.1.18 կետում նշված փաստաթղթերը, սակայն հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից որևէ երաշխիք կամ երաշխիք չի տալիս, որ հայտարարությունը տեղադրած Օգտատերը և/ կամ վաճառող մեքենան սեփականատերն է:

Հարթակի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում նշված Նշան նշանակելիս Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված փաստաթղթերում նշված տեղեկատվության ճշգրտության և համապատասխանության համար, ինչպես նաև Օգտատիրոջ կողմից հայտարարությունում նշված մեքենայի հետ կապված գործարքի հետևանքների համար: «Վաճառվում է սեփականատիրոջ կողմից» նշանի առկայությունը Օգտատիրոջը չի զրկում բոլոր ողջամիտ միջոցները ձեռնարկելու անհրաժեշտությունից՝ գործարքն ավարտելու վաճառողի իրավասությունը հաստատելու համար:

Հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի իր հայեցողությամբ չեղյալ համարել «Վաճառվում է սեփականատիրոջ կողմից» հատկանիշի նշանակումը՝ դրա հատկացման հիմքերի վերաբերյալ որևէ կասկածի դեպքում:

7. Հարթակի օգտագործումը

7.1. Օգտատիրոջ կողմի հարթակի օգտագործումը թույլատրվում է միայն սույն Համաձայնագրի համաձայն և բացառապես հարթակի տեխնիկական հնարավորություններով և միջերեսով նախատեսված եղանակներով:

7.2. Օգտատերը հարթակից օգտվելիս պարտավորվում է.

7.2.1. Չխաթարել հարթակի բնականոն գործունեությունը;

7.2.2. Չտարածել և/կամ չօգտագործել համակարգչային ծրագրեր, ռոբոտներ («սարդեր») կամ այլ ավտոմատ ալգորիթմներ և մեթոդներ, որոնք ուղղված են անօրինական, ինչպես նաև ուղղված են հարթակի կարգավորումներում հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից սահմանված սահմանափակումները շրջանցելուն;

7.2.3. Չօգտագործել Օգտատերերի կոնտակտային տվյալները ապօրինի նամակագրության համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանով, առանց հասցեատիրոջ համաձայնության արված SMS հաղորդագրությունների համար;

7.2.4. Հարթակի միջոցով չկատարել գործողություններ, որոնք ուղղված են այլ Օգտատերերից և (կամ) երրորդ անձանցից փող շորթելուն կամ ստանալուն, անկախ պատրվակից;

7.2.5. Չաջակցել հանձնաժողովին և/կամ չկատարել այլ ապօրինի, անօրինական գործողություններ հարթակի միջոցով, որոնք հակասում են ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրության և/կամ սույն Համաձայնագրի պահանջներին:

7.3. Առանց հարթակի ադմինիստրացիայի գրավոր թույլտվության, Օգտատերը պարտավորվում է չօգտագործել ավտոմատ ծրագրեր՝ հարթակ մուտք գործելու համար՝ հարթակում և/կամ հարթակում ներկայացված և/կամ Տվյալների բազայում գտնվող տեղեկատվությունը հանելու, հավաքելու, մշակելու, պատճենելու և/կամ հետագայում տարածելու համար:

7.4. Օգտատերերը պարտավորվում են օգտագործել տեղեկատվությունը միայն անձնական ոչ առևտրային նպատակներով, եթե այլ օգտագործման թույլտվություն տրված չէ հարթակի ադմինիստրացիայի և (կամ) համապատասխան հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի կողմից:

7.5. Թույլատրվում է մեջբերել Տեղեկություն բնօրինակի տեքստի ոչ ավելի, քան հիսուն տոկոսի չափով՝ հարթակին պարտադիր հղումով: Հարթակի անվանումը պետք է վերարտադրվի նշված ձևով. «ARMAUTO.AM – Ավտոմեքենաներ Հայաստանում, հղում – www.armauto.am

8. Հարթակի շահագործումը և դրա օգտագործման պատասխանատվությունը

8.1. Հարթակի ադմինիստրացիան չի երաշխավորում, որ հարթակում տեղադրված տեղեկատվությունը ցանկացած պահի հասանելի կլինի կամ չի ջնջվի կամ կորչի: Հարթակի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում հարթակի աշխատանքի խափանումների և ուշացումների, ինչպես նաև նման խափանումների և ուշացումների հնարավոր հետևանքների համար:

8.2. Հարթակի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում հարթակի տվյալների բազայից տեղեկատվության հնարավոր արտահոսքի համար՝ որևէ պատճառով, այդ թվում՝ երրորդ անձանց չարտոնված գործողությունների հետևանքով:

8.3. Հարթակի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում հարթակում վիրուսների առկայության, ինչպես նաև Օգտատիրոջ համակարգիչը վիրուսներով վարակելու կամ Օգտատիրոջ համակարգչում այլ վնասակար ծրագրեր ստանալու հնարավոր հետևանքների համար: հարթակի ադմինիստրացիան Օգտատիրոջը տրամադրում է հարթակը «ինչպես կա»՝ առանց հավելյալ երաշխիքների:

8.4. Հարթակի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում որևէ կորստի համար, չի փոխհատուցում այդ կորուստը, ներառյալ կորցրած շահույթը, բարոյական և այլ վնասը, որը պատճառվել է Օգտատիրոջը կամ երրորդ անձանց հարթակի օգտագործման կամ գործունեության ընթացքում, ներառյալ հարթակում տեղադրված տեղեկատվության հիման վրա որևէ որոշում կայացնելու և գործողությունների հետ կապված կորուստների համար:

8.5. Ցանկացած հարթակի, ապրանքի, ծառայության, Օգտատիրոջ կողմից հարթակում տեղադրված որևէ տեղեկատվության հղումը չի հանդիսանում այս ապրանքների (ծառայությունների, տեղեկատվության) հաստատում կամ առաջարկություն հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից:

8.6. Օգտատերը ինքնուրույն փոխհատուցում է ցանկացած կորուստ (ներառյալ կորցրած շահույթը, բարոյական և այլ վնասը), որը կրել է այլ Օգտատերերի, երրորդ անձանց կամ հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից սույն Համաձայնագրի խախտման հետևանքով, ներառյալ հարթակում տեղեկատվություն տեղադրելու արդյունքում, ինչպես նաև հարթակի օգտագործման հետ կապված այլ գործողությունների պատճառով:

8.7. Օգտատերը պարտավորվում է ինքնուրույն և իր հաշվին լուծել բոլոր վեճերը և լուծել երրորդ կողմերի բոլոր պահանջներն ու հայցերը, լիազորված պետական մարմինների ցուցումները և պահանջները, որոնք ստացվել են ինչպես Օգտատիրոջ, այնպես էլ հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից՝ կապված Օգտատիրոջ կողմից խախտման հետ, Օգտատիրոջ կողմից հարթակն օգտագործելիս այլ անօրինական գործողությունների կատարման հետ կապված, ինչպես նաև փոխհատուցել հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից նման պահանջների և հայցերի հետ կապված բոլոր կորուստներն ու ծախսերը:

8.8. Հարթակի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում Օգտատերերի և/կամ Օգտատիրոջ և որևէ երրորդ կողմերի միջև կնքված պայմանագրերի համար՝ կապված հարթակի օգտագործման հետ, ներառյալ երրորդ կողմերի ծառայությունների համար, որոնք Օգտատերը օգտագործում է հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների համար վճարելու համար ( բջջային օպերատորների ծառայություններ, էլեկտրոնային վճարային համակարգերի ծառայություններ և այլն):

8.9. Ավտոմեքենայի վաճառքի հայտարարությունով էջերը կարող են պարունակել լրացուցիչ տեղեկություններ հարթակի գործընկերների կողմից տրամադրված տրանսպորտային միջոցների մասին, ներառյալ տեղեկություններ որևէ մեքենայի նկատմամբ սահմանափակումների մասին՝ արդյոք մեքենան հետախուզվում է, արդյոք մեքենայի բնութագրերը համապատասխանում են մեքենայի վաճառքի մասին հայտարարության մեջ նշված նկարագրությանը, վթարի մասին տեղեկատվության առկայությանը, սեփականության պատմությանը և այլն: Տրամադրված տեղեկատվությունը միայն հղման համար է և կարող է ճիշտ չլինել: Հարթակի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում նման տեղեկատվության վրա հիմնված գործողությունների հետ կապված որևէ կորստի, ծախսի, վնասի համար:

8.10. Ավտոմեքենայի վաճառքի հայտարարությունով էջերը կարող են պարունակել լրացուցիչ տեղեկություններ ավտոսրահներում մեքենայի առկայության կամ բացակայության մասին: Այս տեղեկատվությունը միայն հղման համար է և կարող է չհամապատասխանել իրականությանը և (կամ) կորցնել իր արդիականությունը ավտոսրահի հետ իրական շփման պահին: Հարթակի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում նման տեղեկատվության վրա հիմնված գործողությունների հետ կապված որևէ կորստի, ծախսի, վնասի համար:

8.11. Հարթակը կարող է ունենալ «Տրանսպորտային միջոցների պատմություն» գործառույթ, որը տեղեկատվություն է տրամադրում մեքենայի համար տեղադրված նախկին հայտարարությունների մասին: Գործառույթը կարող է հասանելի լինել միայն այն ցուցակների համար, որոնք ներառում են VIN: Vehicle History ֆունկցիայի միջոցով ստացված տեղեկատվությունը, որը միայն հղման համար է: Հարթակի ադմինիստրացիան չի երաշխավորում Օգտատերերի կողմից յուրաքանչյուր հայտարարությունում տեղադրված տեղեկատվության հավաստիությունն ու ճշգրտությունը և պատասխանատվություն չի կրում «Ավտոմեքենայի պատմություն» ֆունկցիայի միջոցով ստացված տեղեկատվության համապատասխանության համար Օգտատիրոջ նպատակներին և ակնկալիքներին, ինչպես նաև նման տեղեկատվության վրա հիմնված գործողությունների հետ կապված ցանկացած կորուստների համար:

8.12. Հարթակի ադմինիստրացիան կարող է օգնել Օգտատիրոջը մեքենայի ընտրության հարցում՝ ելնելով Օգտատիրոջից ստացված տեղեկատվության և նրա կողմից սահմանված պարամետրերից: Օգտատիրոջ հետ փոխգործակցությունը կարող է իրականացվել հարթակի աջակցության ծառայության օպերատորների միջոցով Օգտատիրոջ հետ նրանց հեռախոսազրույցի ընթացքում, կամ Օգտատիրոջ կողմից հարթակում հետադարձ կապի ձևը լրացնելով:

Աջակցման ծառայության օպերատորի հետ զրույցի ընթացքում տեղեկատվություն փոխանցելով կամ հարթակում հետադարձ կապի ձևի միջոցով լրացված դիմում ուղարկելով, Օգտատերը համաձայնում է հարթակի ադմինիստրացիայի հետ մշակել իր կողմից տրամադրված անձնական տվյալները սույն Համաձայնագրի պայմաններով, ներառյալ ստացված տեղեկատվության փոխանցումը տրանսպորտային միջոցի պոտենցիալ վաճառողին՝ տրանսպորտային միջոցի գնման վերաբերյալ հետադարձ կապ ապահովելու նպատակով։

Հարթակի ադմինիստրացիան չի մասնակցում ավտոմեքենայի վաճառողի և Օգտատիրոջ միջև հետագա հարաբերություններին, ինչպես նաև չի երաշխավորում մեքենայի իրական ընտրությունը, որը կբավարարի Օգտատիրոջ խնդրանքներն ու ակնկալիքները, մեքենայի վաճառողի արձագանքը, մեքենայի վաճառողի առաջարկի համապատասխանությունը Օգտատիրոջ հետ կապվելու ժամանակը և այլն:

Որպես մեքենայի ընտրությանն աջակցելու համար տրամադրվող ծառայության մաս, հարթակի ադմինիստրացիան կարող է պահանջել տվյալներ Օգտատիրոջ կողմից կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ, ներառյալ մեքենայի առքուվաճառքի պայմանագրի սկանավորված պատճենը՝ հաշվետվություններ ստեղծելու և վիճակագրական տվյալներ մշակելու համար: Օգտատերը հայտնում է հարթակի ադմինիստրացիային համաձայնություն վերոնշյալ պայմանագրում նշված տվյալների մշակմանը, ներառյալ անձնական տվյալները, սույն Համաձայնագրի պայմանների վերաբերյալ:

8.13. Հարթակում Օգտատիրոջը կարող է հասանելի լինել հարթակի այլ Օգտատերերի կամ հարթակի աջակցության ծառայության հետ հաղորդագրություններ ուղարկելու և փոխանակելու գործառույթը:

8.14. Օգտատերը կարող է կատարել հարթակի միջոցով վարկի և (կամ) այլ ֆինանսական ծառայության ընտրության համար դիմում ուղարկելու գործառույթը վարկային կազմակերպություններում (այսուհետ՝ Դիմում), որոնք հարթակի ադմինիստրացիայի գործընկերներն են:

Գործառույթի օգտագործումը Օգտատիրոջ կողմից իրականացվում է անվճար:

Գործառույթը Օգտատիրոջը հնարավորություն է տալիս ստեղծել և ուղարկել Դիմում վարկային կազմակերպություններին, որպեսզի վերջիններս ձևավորեն վարկի առաջարկ՝ դրանք համեմատելու համար, ինչպես նաև հետևել հարթակում վարկային կազմակերպությունների կողմից Դիմումի քննարկման կարգավիճակին և ստանալ տեղեկատվություն հետադարձ կապի հայտը լրացնելու և ուղարկելու վերաբերյալ:

Դիմումն ուղարկելու արդյունքում Օգտատիրոջը տրամադրվում է վարկի առաջարկի նախնական հաշվարկ՝ ձևավորված վարկային կազմակերպությունների կողմից:

Կնքված վարկային պայմանագրի պայմանների, ներառյալ վարկի տրամադրման, օգտագործման և մարման մասին ճշգրիտ տեղեկատվությունը պետք է ճշտվի վարկային կազմակերպությունների հետ: Գործառույթի շրջանակներում Օգտատիրոջը տրամադրվող տեղեկատվությունը միայն հղման համար է և տրամադրվում է վարկային կազմակերպությունների կողմից՝ վարկային կազմակերպություններից վարկային առաջարկները համեմատելու նպատակով:

Վարկ ստանալու պայմանների, ինչպես նաև վարկավորման ծառայությունների մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է հարթակի ադմինիստրացիայի գործընկեր վարկային կազմակերպությունների կողմից: Հարթակի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող տեղեկատվության հավաստիության, ճշգրտության, համապատասխանության համար:

Հարթակի ադմինիստրացիան չի երաշխավորում գործառույթի օգտագործմամբ ուղարկված վարկային հաստատությունների կողմից Հայտի հաստատումը և պատասխանատվություն չի կրում նրանց փոխանցված անձնական տեղեկատվության մշակման համար, ինչպես նաև իրենց ծառայությունների որակի համար: Հարթակի ադմինիստրացիան գործառույթի շրջանակներում չի տրամադրում ծառայություններ Օգտատերերին՝ կապված հարթակի ադմինիստրացիայի գործընկեր վարկային կազմակերպությունների հետ վարկային պայմանագրերի կնքման հետ, վարկեր չի տրամադրում Օգտատերերին:

Հարթակի ադմինիստրացիան վարկային կազմակերպության կազմակերպիչ, իրավաբան, գործակալ չէ և որևէ պատասխանատվություն չի կրում վարկային կազմակերպության կողմից Օգտատերերի հետ կնքված գործարքներից բխող պարտավորությունների համար:

8.15. Հարթակում գտնվող Օգտատիրոջը կարող է հասանելի լինել «Տեղում ավտոմեքենայի ախտորոշում» ծառայության պատվիրման գործառույթը, որը տրամադրվում է հարթակի ադմինիստրացիային՝ օֆերտայի պայմաններով:

«Տեղում ավտոմեքենայի ախտորոշում» ծառայությունից պատվիրող Օգտատերը սույնով տեղյակ է և համաձայնում է, որ այն տրամադրելու համար իր անվան, հեռախոսահամարի, էլ. փոստի մասին տվյալները կարող են օգտագործվել հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից՝ ստուգման նպատակով: Տրանսպորտային միջոցի վաճառքի հայտարարություն տեղադրող Օգտատերը սույնով տեղյակ է և համաձայնում է, որ նման մեքենայի հետ կապված «Տեղում ավտոմեքենայի ախտորոշում» ծառայության տրամադրման նպատակով հարթակի ադմինիստրացիային կարող են տրամադրվել տվյալներ իր անվան, հեռախոսի, Վաճառվող մեքենայի համարանիշների, էլեկտրոնային փոստի հասցեի և VIN-ի վերաբերյալ:

«Տեղում ավտոմեքենայի ախտորոշում» ծառայությունը պատվիրելիս ստացված տեղեկատվությունը միայն հղման համար է։ Հարթակի ադմինիստրացիան չի երաշխավորում «Տեղում ավտոմեքենայի ախտորոշում» ծառայության միջոցով ստացված տեղեկատվության հավաստիությունն ու ճշգրտությունը և պատասխանատվություն չի կրում նման տեղեկատվության համապատասխանության համար Օգտատիրոջ նպատակներին և ակնկալիքներին, ինչպես նաև որևէ վնասի համար, որը կապված է նման տեղեկատվություն հիման վրա գործողությունների հետ:

Հարթակի ադմինիստրացիան ավտոմեքենայի վաճառքի պայմանագրի կողմ չէ, ինչի հետևանքով պատասխանատվություն չի կրում սույն պայմանագրով գործարքի մասնակիցների գործողությունների համար:

9. Այլ դրույթներ

9.1. Սույն Համաձայնագիրը կառավարվում և մեկնաբանվում է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրությանը համապատասխան: Սույն Համաձայնագրով չկարգավորված հարցերը լուծվում են ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրությանը համապատասխան: Սույն Համաձայնագրով կարգավորվող հարաբերություններից բխող բոլոր հնարավոր վեճերը լուծվում են ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

9.2. Օգտատերը և հարթակի ադմինիստրացիան կփորձեն բանակցությունների միջոցով լուծել բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները, որոնք ծագել են իրենց միջև: Անհնարինության դեպքում լուծել վեճերն ու տարաձայնությունները բանակցությունների միջոցով, դրանք ենթակա են քննարկման հարթակի ադմինիստրացիայի գտնվելու վայրի համապատասխան դատարանում:

9.3. Սույն Համաձայնագրի շրջանակներում Օգտատիրոջ և հարթակի ադմինիստրացիայի միջև ծագող հարաբերությունները չեն ենթարկվում սպառողների իրավունքների պաշտպանության կանոններին՝ իրենց անհատույց լինելու պատճառով:

9.4. Պայմանագրում ոչինչ չի կարող ընկալվել որպես Օգտատիրոջ և հարթակի ադմինիստրացիայի միջև գործակալական հարաբերությունների, գործընկերային հարաբերությունների, համատեղ գործունեության, անձնական աշխատանքային հարաբերությունների կամ այլ հարաբերությունների հաստատում, որոնք ուղղակիորեն նախատեսված չեն Համաձայնագրով:

9.5. Եթե այս կամ այն պատճառով սույն Համաձայնագրի մեկ կամ մի քանի դրույթներ ճանաչվել են անվավեր կամ անիրագործելի, դա չի ազդում Համաձայնագրի մնացած դրույթների վավերականության կամ կիրառելիության վրա:

9.6. Հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից Պայմանագրի դրույթների խախտման դեպքում Օգտատիրոջ կամ այլ Օգտատերերի կողմից հարթակի ադմինիստրացիայի անգործությունը չի զրկում հարթակի ադմինիստրացիայի իրավունքից՝ հետագայում իր շահերը պաշտպանելու համար համապատասխան գործողություններ ձեռնարկելու իրավունքից, ինչպես նաև չի նշանակում հարթակի ադմինիստրացիան հրաժարվում է իր իրավունքներից հետագա նմանատիպ խախտումների դեպքում:

9.7. Սույն Համաձայնագիրը կազմված է հայերենով և որոշ դեպքերում կարող է տրամադրվել Օգտատիրոջը՝ այլ լեզվով վերանայման համար: Համաձայնագրի հայերեն տարբերակի և Համաձայնագրի այլ լեզվով տարբերակի միջև անհամապատասխանության դեպքում կիրառվում են Համաձայնագրի հայերեն տարբերակի դրույթները:

9.8. Սույն Համաձայնագիրը կարող է փոփոխվել հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից միակողմանիորեն: Համաձայնագրի նոր տարբերակն ուժի մեջ է մտնում սույն կետում նշված հասցեով համացանցում տեղադրվելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Համաձայնագրի նոր տարբերակով: Պայմանագրի ընթացիկ տարբերակը միշտ գտնվում է https://www.armauto.am/legal/terms_of_servicepages/ էջում, եթե հարթակի ադմինիստրացիան Պայմանագրում փոփոխություններ է կատարել, որոնց հետ Օգտատերը համաձայն չէ, նա պարտավոր է դադարեցնել հարթակի օգտագործումը:

10. Տրանսպորտային միջոցների վաճառքի հայտարարությունների հրապարակման ընդհանուր կանոններ

10.1. Բոլոր հայտարարություններն ընդունվում են հրապարակման միայն հայերեն/ռուսերեն/անգլերեն լեզուներով։ Լրացուցիչ տեղեկատվության առկայությունը այլ լեզվով թույլատրվում է, պայմանով, որ դրա համար կա հայերեն/ռուսերեն/անգլերեն լեզուներով նկարագրություն։

10.2. Տեղադրված հայտարարությունները կարող են ենթարկվել մոդերացիայի՝ ստուգվելով հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից բովանդակության ճշգրտության և սույն Օգտատիրոջ պայմանագրին համապատասխանության համար:

10.3. Նույն հայտարարության տեղադրումը (ներառյալ՝ նույն մեքենայի վաճառքի համար՝ տարբեր ակկաունտներից) կամ հայտարարության կրկնօրինակումը տարբեր բաժիններում, տարածաշրջաններում կամ ապրանքանիշերում, ինչպես նաև նույն հայտարարության հրապարակում (հրապարակման ամսաթիվը փոխելու համար), կամ պարամետրերի մեծամասնությունով նախկինում ջնջված հայտարարություններին նման հայտարարությունների հրապարակումն (մինչև նման հայտարարության հեռացումից 60 օր չի անցել) արգելված են:

10.4. Հարթակում արգելվում է ցանկացած Առևտրային գործունեություն (կետ 1.1.7.) և վերավաճառք (կետ 1.1.16), որը համաձայնեցված չէ հարթակի ադմինիստրացիայի հետ: Եթե Օգտատերը նախատեսում է հարթակում իրականացնել կամ իրականացնում է Առևտրային գործունեություն և/կամ Վերավաճառք, նա պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել Ադմինիստրացիային հարթակում աջակցության բաժնում զրույցի միջոցով: Այն Օգտատերերը, ովքեր խախտում են այս կանոնը հայտարարություն տեղադրելու ժամանակ, կարող են արգելափակվել՝ հեռացնելով բոլոր տեղադրված տեղեկատվությունը, կամ նրանց նկատմամբ կարող են կիրառվել այլ միջոցներ, այդ թվում՝ այդպիսի Օգտատերերին կարող է արգելվել հարթակում տրանսպորտային միջոցների վաճառքի անվճար հայտարարություն տեղադրելը:

10.5. Հայտարարություն տեղադրելիս պետք է պահպանել հետևյալ կանոնները.

10.5.1. Զգուշորեն և հետևողականորեն նշեք Տեղեկությունը հայտարարություն ներկայացնելու ձևաթղթում;

10.5.2. Հայտարարությունը պետք է պարունակի առավել մանրամասն տեղեկատվություն առաջարկվող (միակ) մեքենայի մասին (այսուհետ՝ «Ապրանք»): Տեղեկատվությունը պետք է լինի արդի և ճշմարիտ;

10.5.3. Ապրանքները ցուցադրող պատկերները (լուսանկարներ, տեսանյութեր) պետք է համապատասխանեն հայտարարության բովանդակությանը: Պատկերները պետք է պարունակի միայն վաճառքի համար առաջարկվող Ապրանքներն այն վիճակում, որում գտնվում են Ապրանքները հրապարակման պահին:

10.6. Հայտարարություն տեղադրելիս արգելվում է.

10.6.1. նշել թերագնահատված կամ հնացած գին, օրինակ՝ գինը առանց ԱԱՀ-ի, ապառիկ գնելիս նախնական վճարման չափը, գինը՝ հաշվի առնելով զեղչերը, ակցիաները և հատուկ առաջարկները և այլն՝ եթե այդպիսի գինը վաճառքի վերջնական գինը չէ;

10.6.2. օգտագործել այլ մարդկանց պատկերները (օրինակ՝ լուսանկարներ արտադրողների պաշտոնական հարթակներից), ինչպես նաև այլ Օգտատերերի կողմից հարթակում նախկինում հրապարակված պատկերները;

10.6.3. տեղադրել հայտարարություն Ապրանքների գնման համար;

10.6.4. տեղադրել լուսանկարների կամ վիդեո նյութերի վրա, ներառյալ՝ պատկերների, որոնք ստացվել են Հավելվածի գործառույթների, ապրանքանիշերի, ֆիրմային անվանումների և առևտրային անվանումների, ինչպես նաև ցանկացած այլ գովազդի կամ կոնտակտային տեղեկատվության վրա (հեռախոսահամարներ, էլ. հասցեներ և այլն), գրաֆիկական մակագրություններ և պատկերներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման տեղադրումը համաձայնեցված է հարթակի ադմինիստրացիայի հետ;

10.6.5. նշել սխալ կամ անվավեր կոնտակտային հեռախոսահամար;

10.6.6. տեղադրել այն Ապրանքների վաճառքի հայտարարությունները, որոնց վերաբերյալ արդեն համաձայնություն է ձեռք բերվել երրորդ անձանց վաճառելու վերաբերյալ և կատարվել է կանխավճար կամ դեպոզիտ;

10.6.7. տեղադրել Ապրանքները ապրանքանիշերում/բաժիններում, որոնք չեն համապատասխանում վաճառված ապրանքների ապրանքանիշին/բաժնին;

10.6.8. տեղադրել հայտարարություններ, որոնց բովանդակությունը ուղղված է այլ նպատակի հասնելուն, քան հայտարարությունում հայտարարված Ապրանքների վաճառքը, ներառյալ Օգտատիրոջ կամ երրորդ անձանց ապրանքների/ծառայությունների բացահայտ կամ անուղղակի գովազդ պարունակող կամ երրորդ անձանց ապրանքը/ծառայությունը վարկաբեկող տեղեկատվություն և այլն;

10.6.9. տեղադրել լուսանկարներ կամ վիդեո նյութեր, ներառյալ՝ Հավելվածի գործառույթներից ստացված պատկերները, որոնք պարունակում են երրորդ անձանց անձնական տվյալներ, ներառյալ պատկերները;

10.6.10. նշել Հայաստանը որպես այս մեքենայի գտնվելու վայրը, եթե այն դեռ գտնվում է արտերկրում կամ դեռ չի ժամանել Հայաստան;

10.6.11. նշել, որ այս մեքենան մաքսազերծված է, եթե այն դեռ արտերկրում է, և գործընթացը Հայաստանում ավարտված չէ:

10.7. Հայտարարության մեջ «Լրացուցիչ տեղեկություններ», «Նկարագրություն» դաշտերը լրացնելիս արգելվում է.

10.7.1. տրամադրել հղումներ դեպի ցանկացած հարթակ կամ էլ. փոստի հասցե;

10.7.2. նշել հեռախոսահամարներ, հասցեներ, QR կոդեր, սոցիալական ցանցերում ակկաունտների անուններ և դրանց հղումներ, հեշթեգներ և այլն;

10.7.3. նշել ապրանքի գինը;

10.7.4. առանց հարթակի ադմինիստրացիայի համաձայնության առաջարկել որևէ ծառայություն, որը կապված չէ վաճառվող Ապրանքների հետ, մասնավորապես, արգելվում է նշել տեղեկատվություն ապահովագրության, վարկի, փոխադրամիջոցի փոխանակման կամ մեքենա ընդունելու դիմաց մյուսի գնման մասին, տեղեկություններ տրանսպորտային միջոցի հաշվառման և հաշվառումից հեռացման ծառայությունների մասին և այլն:

10.8. Հարթակի ադմինիստրացիան իրեն իրավունք է վերապահում սահմանափակել մուտքը հայտարարություններ, որոնք հարթակի ադմինիստրացիայի կարծիքով խախտում են սույն Համաձայնագիրը կամ խախտում են Օգտատիրոջ այլ պարտավորությունները հարթակի ադմինիստրացիայի նկատմամբ, ինչպես նաև սահմանափակելու Օգտատիրոջ մուտքը հարթակ՝ հետագա խախտումները կանխելու համար: Սույն Համաձայնագրի կոպիտ և (կամ) կրկնվող խախտումների դեպքում Օգտատիրոջ մուտքը հարթակ կարող է մշտապես սահմանափակվել: Սույն կետում նշված հիմքերով մուտքի սահմանափակման դեպքում այն հայտարարությունները, որոնց համար պատվիրվել են համապատասխան ծառայություններ, կամ այն հայտարարությունները, որոնց համար Օգտատիրոջ կողմից վճարվել է լրացուցիչ ֆունկցիոնալ, վճարված միջոցները չեն վերադարձվում:

10.9. Արգելվում է հայտարարություն տեղադրել հետևյալ ապրանքների վաճառքի համար.

• հանցավոր ճանապարհով (գողությամբ, ապօրինի ներմուծմամբ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ տարածք և այլն) ձեռք բերված ապրանքներ;

• ապրանքներ, որոնց շրջանառությունն արգելված կամ սահմանափակված է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ օրենսդրությանը համապատասխան;

• ապրանքներ, որոնց շրջանառությունը խախտում է երրորդ անձանց բացառիկ իրավունքները մտավոր գործունեության արդյունքների և նրանց պատկանող անհատականացման միջոցների նկատմամբ;

• հավաստող փաստաթղթեր և պետական նշաններ;

• ապրանքներ, որոնք չեն պատկանում տրանսպորտային միջոցների տեսակներին:

11. Տրանսպորտային միջոցների վաճառքի հայտարարությունների հրապարակման կանոններ

11.1. Հայտարարություն տեղադրելիս արգելվում է.

11.1.1. վաճառել տրանսպորտային միջոցներ առանց փաստաթղթերի կամ փաստաթղթեր՝ առանց տրանսպորտային միջոցների;

11.1.2. հրապարակել տրանսպորտային միջոցների վաճառքի հայտարարություններ՝ առանց դրանք սեփականության իրավունքը գնորդին փոխանցելու մտադրության;

11.1.3. հրապարակել հետախուզման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների վաճառքի հայտարարություններ կամ որոնց համար կան սահմանափակումներ, ներառյալ հաշվառման գործողությունների սահմանափակումները:

11.2. Հարթակում Առևտրային գործունեություն և/կամ վերավաճառք կատարած Օգտատիրոջը կարող է հնարավորություն տրվել անվճար տեղադրել սահմանափակ քանակությամբ հատարարություններ՝ պայմանով, որ նա հետևի սույն Համաձայնագրի պահանջներին: Հայտարարությունների քանակը կարող է տարբեր լինել՝ կախված հրապարակման տարածաշրջանից:

Հարթակում առևտրային գործունեության և (կամ) վերավաճառքի փաստերի նույնականացումը Օգտատիրոջ կողմից սահմանված սահմաններում անվճար հիմունքներով հայտարարություն տեղադրելուց հետո կարող է հանգեցնել հայտարարության տեղադրման պայմանների փոփոխության: Նման դեպքերում հարթակի ադմինիստրացիան իրավունք ունի վճարում պահանջել Օգտատիրոջ կողմից նախկինում անվճար հիմունքներով տեղադրված հայտարարության համար կամ բացառել համապատասխան հայտարարությունը:

11.3. Օգտատերերի գաղտնիությունն ու անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Օգտատերերի կողմից տեղադրված հայտարարությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը (ներառյալ մեքենայի պետական գրանցման համարը) կարող է ենթակա լինել թաքցման հարթակի ադմինիստրացիայի կողմից:

12. Կոնտակտային տվյալներ

ARMAUTO.AM

Email: info@armauto.am

Հեռ. +374-55-31-61-91

Աշխատանքային ժամերը՝ երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-19:00 (Երևանի ժամանակով), շաբաթ, կիրակի՝ հանգստյան օրեր: